Generalforsamling – Hejninge Bylaug

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Hejninge Bylaug afholder ordinær generalforsamling 
TIRSDAG DEN 28. APRIL KL. 19 – 21 – Strandvejen 120, Hejninge
Dagsorden i henhold til bylaugets love og vedtægter:

 1. Valg af referent.

 2. Valg af dirigent.

 3. Godkendelse af dagsorden.

 4. Bestyrelsens/formandens beretning.

 5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

 6. Fastsættelse af kontingent.

 7. Behandling af indkomne forslag.

 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

 10. Valg af revisor.

 11. Nedsættelse af evt. udvalg.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelses, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte som er bosiddende i Hejninge Sogn. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Regnskabet bliver fremlagt på dagen, eller kan evt. rekvireres hos bestyrelsen. Der serveres kaffe, kage og Hejninge hygge. Vel mødt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *