Generalforsamling – Dag`li Brugsen – NY DATO

BEMÆRK!!! NY DATO – GENERALFORSAMLINGEN DEN 26.MARTS 2015 ER AFLYST!!
I stedet Indkalder vi til ordinær generalforsamling ved Kirke Stillinge Brugsforening A.M.B. 
Afholdes i Huset (ved hallen) torsdag d. 28.april.2015 kl. 19.00 med efterfølgende spisning. Tilmelding til spisning, i Brugsen Kirke Stillinge.

Dagsorden:
1.)  Valg af ordstyrer samt stemmetæller.
2.)  Bestyrelsens beretning.
3.)  Forelæggelse af årsrapport.
4.)  Indkomne forslag
5.)  Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Dorthe Gliese Henriksen.
Bjørn Frøberg.
Valg af suppleant:
Per Johansen
6.)  Eventuelt