Kontingenter

Aktive medlemmer: kr. 400,00 pr. årTude Å

Pensionister: kr. 300,00 pr. år

Passive medlemmer: kr. 50,00 pr. år

Broleje: kr. 950,00 pr. år

Ophalerplads: kr. 400,00 pr. år