Borgerbussen – nyt tiltag fra Slagelse Kommune med gratis bus i lokalområdet

Dette indlæg er skrevet af Slagelse Kommune og repræsenterer nødvendigvis ikke Hejninge-Stillinge Lokalråds holdning til emnet. 

Når skoleklokken ringer ind til et nyt skoleår i august 2020, bliver det også starten på en ny borgerbus, som afløser buslinjerne 438, 439 og 491. Det har Erhverv og Teknikudvalget besluttet på sit møde den 10.  oktober. Borgerbussen er en forsøgsordning. Det betyder, at den skal evalueres inden sommerferien 2021, hvorefter der skal tages stilling til den fremtidige kollektive trafik i Stillinge-området.

I modsætning til de nuværende busser, hvor man skal købe billet, bliver borgerbussen gratis at køre med, og vi håber, at det kan være med til at gøre bussen mere attraktiv for flere målgrupper. Vi havde håbet, at vi kunne starte borgerbussen allerede i januar, men det har vist sig at være mere fordelagtigt at vente til august 2020. Det giver også den fordel, at vi får bedre tid til at forberede den nye bus, og at den kommer til at starte samtidig med skoleåret.

Ruten for den nye bus er i store træk på plads. I tilrettelæggelsen af ruten har vi blandt andet brugt de input, som vi fik i forbindelse med borgermøderne i sommer. Det er dog vigtigt, at understrege, at der stadig kan ske småjusteringer af ruten – vi kigger især på skolebørnene til Stillinge Skole og deres kørsel, og det kan måske føre til småjusteringer af de konkrete veje bussen kommer til at køre ad. Ruten og vejene, som bussen kører ad, kan ses på kortet og faktaboksen, men den skal indtil videre tages med det forbehold, at der kan ske småjusteringer frem mod driftsstart. 

Vi arbejder nu også på at nedsætte en følgegruppe bestående af blandt andet repræsentanter fra Hejninge Stillinge Lokalråd, Havrebjerg Sogneforening og Tårnborg Lokalråd. Meningen er, at følgegruppen kommer til at følge forsøget. Vi vil inviterer lokalrådene, når vi har lavet en beskrivelse og plan for følgegruppens arbejde.

Her kommer bussen til at køre:

Bildsøvej · Bohøjvej · Hjorthøjvej· Kalundborgvej · Kildemarksvej · Kongsmarkvej · Krænkerupvej · Løvegade · Marievangsvej · Ndr.Ringgade · Stillingevej · Strandvejen · Vestre Ringgade

Borgerbussen i Stillinge-området

Slagelse Kommune