Lokale billeder & Film

Se billedserier fra lokalområdet

lokale billeder

30 Billeder

lokale billeder

31 Billeder

           

Forår og sommer

21 Billeder

          
Vinter i 2 Sogne

33 Billeder

Mindesten for faldne flyvere

Under 2. Verdenskrig faldt der i februar 1942 nogle bomber nær Tårnhøj mølle. De anrettede hel­digvis kun materiel skade. Værre gik det på Hitlers fødselsdag i 1943. Mindst 20 engelske flyvemaskiner styrtede ned på dansk om­råde, heraf en ved Drøs­selbjerg, hvor hele besæt­ningen omkom i havet. En anden styrtede ned ved Kongsmark, her blev kun 1 mand reddet. Han sprang ud med faldskærm og blev hjulpet til Sverige. De øvrige 7 besætningsmedlemmer omkom og blev begravet på Svinø Kirkegård. Ved nedstyrtningsstedet blev der i 1993 opstillet en mindesten. Den blev afsløret af den overlevende flyver, Donald V. Smith fra Canada.
Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne vedligeholder stenen og området omkring stenen.

Læs mere her

Landsbyfilm

Udvalget for Demokrati og Politisk udvikling(DPU) bevilgede økonomi til produktion af Landsbyfilm om områderne Kirke Stillinge, Bisserup, Agersø og Omø.

Formålet var at filmene skulle give indtryk af lokalområdet og dets attraktioner. Tanken var at filmene skulle ses på lokalområdernes hjemmesider og på kommunens hjemmeside.
Lokalrådet for Hejninge og Stillinge så her en fantastisk mulighed for at være med til at skabe en præsentation af vores eget lokalområde der har så meget at byde på, på film. Lokalrådet har selv udarbejdet synopsis mens selve produktionen blev varetaget af Sjællandske Medier.

Vi havde den store glæde at præsentere filmen første gang på vælgermødet i Stillinge Forsamlingshus oktober 2009, og nu har du også mulighed for at se filmen her.

Landsbyfilmen 
Et tip! Vil du se filmen i fuld skærm, skal du klikke på “filmruden”.