BEBOERMØDE

Hejninge Stillinge lokalråd inviterer til
BEBOERMØDE
onsdag den 3. november kl. 19
i Huset på Bildsøvej 74C, Kirke Stillinge
Generalforsamling kl. 19

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Kassererens beretning
• Indkomne forslag
• Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere)
På valg er Morten Brøgger, Bolette Trier Nissen, Karen Brøndel og
Kirsten Lambert. Alle ønsker genvalg
• Valg af revisorer
På valg er Jane Brodthagen og Egon Henriksen. Begge ønsker genvalg.
• Eventuelt
Forslag skal sendes til 2sogneformand@gmail.com senest 2 uger før Beboermødet.
Lokalrådet giver kaffe, te og kage.

Musikcafé kl. 20
Kom til hyggelig og sjov Musikcafé med musiker Per Emil Buch.
Per Emil spiller og synger egne og andres sange, og i aftenens løb vil han levere dejlig musik fra flere hylder – blandt andet jazz, folkemusik og shanty. Det hele krydres med absolut sandfærdige røverhistorier.
Tag familien, venner og naboer med og få en hyggelig og sjov aften sammen.
Køb øl, vand og vin til rimelige priser i baren.