2sogne oktober 2019

2sogne oktober 2019 bliver omdelt i lokalområdets postkasser i disse dage, her kan du læse online-versionen.

2019 Oktober

2sogne oktober 2019

I bladet kan du blandt andet læse om en masse lokale aktiviter, som afholdes indenfor de næste par måneder, og bladet kan også bruges nærmest som et opslagsværk, hvis du står og har brug for en håndværker.

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Bladet er et beboerblad, og det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.