2sogne juni 2022

2sogne juni 2022 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

2sogne juni 211x300 1

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

Hejninge-Stillinge Lokalråd har et tæt samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters politi, som udgiver DIALOGEN. I dette nummer bl.a. kan læse om stort fald i antal indbrud.

DIAlogen marts 2022 Slagelse