2sogne december

2sogne december 2019 bliver omdelt i lokalområdets postkasser i disse dage, her kan du læse online-versionen.

2sogne december 2019

I bladet kan du blandt andet læse nyt fra Lokalrådet, årsprisen 2019, dato for næste års beboermøde, invitation til vikingejul på Trelleborg, foredrag i Stillinge Forsamlingshus, borgerbussen og meget mere.

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.