2sogne august 2019

2sogne august 2019 bliver omdelt i lokalområdets postkasser i disse dage, her kan du læse online-versionen.


2sogne august 20192sogne august 2019

I bladet kan du blandt andet læse om at Lokalrådet arrangerer virksomhedsbesøg på Scanmetals i Kr. Stillinge, hvor alle borgere er velkomne, du kan læse nyt om Stillinge-bussen, Art-Market, flere nyheder fra Stillinge IF, kirkebladet og meget mere.

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.