2sogne April 2020

Mangler du læsestof i denne triste virus-tid, så kan du læse online-versionen af  2sogne april 2020 ved at klikke på nedenstående billede. Rigtig god læselyst.


I bladet kan du blandt andet læse Lokalrådets årsberetning fra Beboermødet i marts, uddeling af Årsprisen og indlæg fra en masse lokale institutioner og foreninger.

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.