2sogne april 2019

2sogne april 2019 bliver omdelt i lokalområdets postkasser senest i sidste weekend i marts måned, men du kan også læse bladet i sin fulde udgave her. God læselyst.

2sogne april 2019
2sogne april 2019

I bladet kan du læse yderligere info vedrørende de arrangementer, som er indskrevet i kalenderen her på siden.

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.