Månedsarkiv: maj 2022

2sogne juni 2022

2sogne juni 2022 kan læses ved at klikke på nedenstående forside. Rigtig god læselyst.

2sogne juni 2022

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer, som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd har et tæt samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters politi, som udgiver DIALOGEN. I dette nummer bl.a. kan læse om stort fald i antal indbrud.

DIAlogen marts 2022 Slagelse