Månedsarkiv: januar 2017

Nyt fra Hejninge Bylaug

Aktivitetskalender

Gåture
Søndag den 19. februar 2017 kl. 13.00
Søndag den 19. marts 2017 kl. 13.00
Vi mødes ved Strandvejen 118 og går en tur efter fælles beslutning. Turen varer ca. 1½ -2 timer.
Virksomhedsbesøg
Onsdag den 22. februar kl. 18.30
Vi besøger Michael Andersen, Hovvejen 10, Tøvestengården.
Michael vil fortælle om bedriften og alle sine køer. Han vil sikkert også fortælle om det spændende projekt med køer på græs i Tude Å dalen, og samarbejdet med Osteriet og co.
Se mere om Tøvestensgårdens historie dit lokale blad “2 Sogne”.
Generalforsamling
Vi afholder generalforsamling den 25. april 2017 kl. 19. Sted oplyses senere. Sæt allerede nu datoen i din kalender. Vi glæder os til at se rigtig mange, så vi kan styrke vores netværk og sociale relationer.”
Bolette Trier

Nyt fra Klub Stjernen

Klubbens bestyrelse er blevet enige om, at på forsøgsbasis at lukke kl. 19.00 mandag tirsdag & onsdag fra d. 20. Februar, det er lige efter vinterferien frem til maj, hvor sæsonen slutter.

Vi var sidst i januar i biografen, med 5. Klasserne op til det 18 år,  oppe at se ALLE FOR 3, forpremiere med Mick Øgendahl og instruktør Rasmus Heide kom og præsenterede filmen.

Torsdag d. 2. Februar 2017 er der biograf tur igen, denne gang for 3. & 4. Klasserne, de skal se VAIANA i 3D.
Senere i februar skal børn/unge ud at bowle & i marts mdr. er der en svømmehals tur i vente.

Følg med på vores hjemmeside www.klubstjernen.dk samt på vores Facebook side Ungdomsklubben stjernen, giv den gerne et Like, så vil vores opslag komme ind på din egen FB.
Bestyrelsen ser frem til endnu et sjovt hyggeligt år i klubben med skønne børn/unge.
På bestyrelsens vegne Dorthe Gliese.

Nyt fra Askehavegård Børnehus

Askehavegård Børnehus, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44,
Askehavegaard@slagelse.dk

Vi vil gerne byde velkommen til Irene, som er startet hos Larverne som pædagogmedhjælper den. 01. januar 2017, og Pia, som ligeledes starter hos Larverne som pædagog d. 01.februar 2017.

Sus fortsætter hos Larverne, så der fremadrettet er et fast team på 3. Det betyder, at hverdagen på stuerne, Høloftet og Laden, nu kommer til at ligne sig selv igen.
Sprogprojekt Læs resten

Fastelavnsfest i Stillingehallen

Søndag den 26. februar 2017 kl. 14.30-17.00
TØNDESLAGNING FOR ALLE MED PRÆMIER –
til de bedste udklædte børn og voksne
Entré: Voksne kr. 30,- Børn kr. 20,- inkl. en fastelavnsbolle.
Kaffe, sodavand, øl m.m. kan købes i cafeteriet
Tilmelding: Senest onsdag d. 22. februar – på mail: fastelavn@hotmail.com

Landsbyernes erhvervsnetværk

Der blev ved stiftende generalforsamling d. 27. april 2016 stiftet et erhvervsnetværk for de tre sogne: Hejninge, Havrebjerg og Kr. Stillinge. Navnet blev Landsbyernes Erhvervsnetværk, og på dagen blev der indmeldt 25 virksomheder i netværket.
Formålet med netværket er at virke som tværpolitisk bindeled mellem det lokale erhvervsliv, herunder turismeerhvervet samt detailhandel, og offentlige myndigheder i netværkets virkeområde, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter herunder kurser og lignende. Netværkets formål er tillige på medlemmernes vegne at være en fællesorganisation, der har ret til at udtale sig i ethvert anliggende, der vedrører erhvervslivet, herunder oprettelse af nye erhvervsvirksomheder og erhvervsområder, forskønnelse og markedsføring af lokalområdet, anlæg af veje, stier og øvrige infrastruktur m.v. samt at medvirke til vækst og udvikling i netværkets virkeområde, og gerne i samarbejde med lokalområdets øvrige foreninger og institutioner.

Det er samtidig vigtigt, at netværket får spredt kendskabet til de forskellige virksomheder der findes i området – ikke bare til andre i netværket og lokalområdet, men også i regionen samt til turister og andre potentielle kunder og samarbejdspartnere.
Erhvervsnetværket har oprettet egen hjemmeside:
Læs mere på vores hjemmeside

Landsbyernes Erhvervsnetværk arrangerer virksomhedsbesøg hos HJ HUSE,

HJ Huse, Bildsøvej 106 – Kelstrup, torsdag d. 9. februar 2017, kl. 19.00.
Vi begynder med rundvisning i virksomheden, hvorefter Direktør John M. Jensen
fortæller om virksomhedens historie, virke og ikke mindst fremtidsvisioner. Herefter vil deltagerne have rig mulighed for at netværke samt dele erfaringer og viden.
Der vil blive serveret kaffe, the, øl og vand samt lidt spiseligt.
Arrangementet er udelukkende for medlemmer af Landsbyernes Erhvervsnetværk.
Som medlem optages alle erhvervsdrivende med virksomhed eller bopæl i Havrebjerg, Hejninge eller Stillinge sogne. Send en mail for yderligere
informationer, indmeldelse i foreningen eller tilmelding til arrangementet på landsbyerneserhverv@gmail.com.
Tilmelding til arrangementet senest d. 31. januar 2017.
På bestyrelsens vegne
Lars Emde Poulsen
landsbyerneserhverv@gmail.com