Månedsarkiv: februar 2016

Generalforsamling Stillinge Forsamlingshus

Stillinge Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling 
torsdag den 18. februar kl. 19.15
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
På bestyrelsens vegne – Erik Larsen, formand

Fastelavnsfest i Stillingehallen

katten af tøndenSøndag den 26. februar 2017 Kl.14.30-17.00 I Stillinge Hallen
TØNDESLAGNING FOR ALLE MED PRÆMIER til de bedste udklædte børn og voksne
Entré:
Voksne kr. 30,- Børn kr. 20,- Inkl. en fastelavnsbolle Kaffe, sodavand, øl m.m. kan købes i cafeteriet
TILMELDING:
Senest onsdag d. 22. februar – på mail: fastelavn@hotmail.com

Slagelse kommune – Cykling uden alder

Vi søger:
Cykelpiloter i Kirke Stillinge-området
Vil du være en del af et cykelfællesskab, som giver gode oplevelser, livsglæde der smitter og god motion?

Kirke Stillinge er et smukt område med skøn natur tæt ved vandet, men mange mindre mobile borgere har ikke længere mulighed for at mærke vinden i håret, se og dufte naturen.
Vi søger derfor søde frivillige cykelpiloter i alle aldre, som har lyst til at cykle en tur med vores ældre medborgere.
På Kirke Stillinge Plejecenter står der en cykel klar, og vi har en cykelkaptajn klar til at uddanne dig.
Opret dig som cykelpilot på www.cyklingudenalder.dk eller kontakt: Bente Nørgaard, benwn@slagelse.dk, tlf. 22 58 27 06.
Vi ser frem til at høre fra dig!

KLUB STJERNEN

Vi i Klub Stjernen vil gerne gøre opmærksom på at Klubben er en frivillig forening, som holdes i gang af bestyrelsen SAMT Jer forældre eller andet familiemedlem over 18 år. Dette fremgår også af selve indmeldelsessedlen, hvor der står, at klubbens bestyrelse gerne ser, at man bidrager med 2 vagter i klubben pr. sæson pr. barn. Er det helt umuligt pga. arbejdstider, kronisk sygdom eller andet, hører vi selvfølgelig også gerne fra jer, så vi ved besked.
Kontakt Mie for at give datoer for, hvornår I har mulighed for vagter. Find Mies tlf. nr. på vores hjemmeside: www.klubstjernen.dk
Jo flere der hjælper til, jo STØRRE er muligheden for, at klubben består. Nu har den eksistereret i 15 år, så det ville jo være super ærgerligt, at den skulle lukke, når vi har mange børn i klubben, som hygger sig. Klubben har ordinær generalforsamling lørdag d. 30. januar 2016 kl. 17.00. Vi sluttede 2015 af med julebanko, hvor de heldige vandt gode gevinster.
Vi ser frem til endnu et godt år for klubbens medlemmer med hygge i klubben og ture ud for at opleve noget, biograf, svømmehal eller andet, kom meget gerne med ideer.
Følg med på hjemmesiden, på Facebook under Ungdomsklubben Stjernen.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese

Nytårshilsen fra petanque

Vi har i 2015 haft megen god aktivitet. Men først og fremmest har vi nydt, at komme på nogle gode baner og fået god motion samtidig med, at vi har haft vore sædvanlige konkurrencer. 
Vi har i 2015 haft besøg af Fuglebjerg og Drøsselbjerg og gjort genvisit, og har moret os med indbyrdes sommer-/efterårs- og juleturneringer. I klubben er vi ca. 25 spillere, og der er plads til et par stykker mere, så hvis du i det nye år kunne tænke dig at være med i legen, så mød op NU!
Vi spiller hele året:
Tirsdag kl. 14-16,
fredag kl. 14-16 og
lørdag kl. 10-12 – eller du kan vente til foråret!
Velkommen 
Bent Heegaard

Har du husket at tilmelde dig fastelavnsfesten

Søndag den 7. februar 2016 kl.14.30-17.00 i Stillinge Hallen
TØNDESLAGNING FOR ALLE Med præmier til de bedst udklædte børn og voksne
Entré: Voksne kr. 30,- Børn kr. 20,- inkl. en fastelavnsbolle.
Kaffe, sodavand, øl m.m. kan købes i cafeteriet
TILMELDING:
Senest onsdag d. 3. februar – på mail: fastelavn@hotmail.com
Der er fine præmier til børnene. 

Hyggegruppen i HUSET

HyggegruppeHyggegruppe2Vi mødes hver torsdag formiddag. Vi glæder os til vores torsdage – det er hyggeligt at være sammen med andre fra lokalområdet. Vi er efterhånden en godt sammentømret gruppe kvinder men, der er også plads til dig, og vi vil meget gerne være flere!
Vi har fundet vores kreative gener frem, så der bliver hygget og vi skal have gang i diverse håndarbejder, som måske har ligget lidt stille i fridagene omkring jul og nytår. I vores område er der mange kreative sjæle, som laver flere forskellige slags håndarbejder. 
Derfor er vi glade for at have et samlingssted, hvor interesserede kan mødes, sludre og udveksle gode ideer, lave håndarbejde sammen – og fremfor alt hygge sig sammen over en kop kaffe. En kreativ klub, en strikkeklub – kald det, hvad I vil – et sted, hvor man kommer med sit håndarbejde i tasken for at lave noget og for at være sammen med andre med samme interesse. Du behøver ikke at være en “ørn” til det, vi hjælper hinanden, giver gode ideer til hinanden, og snakken går lystigt undervejs.
Vores lille lokale forening holdt også en dejlig julefrokost i december måned.
Vi har Husets lokaler til rådighed hver torsdag formiddag fra 10.00 til 12.00 og vi mødes fortsat hver torsdag i dette tidsrum. Det er HUSET, Bildsøvej 74C, indkørsel ved Stillingehallen og til højre.
Der behøves ingen tilmeldinger på forhånd, pak dit håndarbejde i tasken – og mød op – der er god plads til flere i hyggeklubben. 
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte
Lis Nielsen på mobil 21606687

Nyt fra Stillinge Plejecenter

Stillinge Plejecenter håber, at alle har haft en rigtig dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år.
Her på hjemmet har alle haft det dejligt med hygge sammen med personalet.
I december havde vi den første dansetime i erindrings-dans, det var en rigtig dejlig oplevelse for vores ældre og pårørende samt personale. Der vil blive danset onsdage i det nye år, og der sluttes med et afdansningsbal.
Har I lyst at deltage, så kan I se datoerne i bladet, samt KONTAKTE Hanife eller Anna Katrine fra Syrenhuset, det er de 2 dansepiger, der står for denne aktivitet.
Vi vil i starten af det nye år gå igang med at planlægge sommerfest, sommerhusferie samt andre faste aktiviteter, så man allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. 
Desuden vil der være foredrag, banko, ture ud i det blå og fester, som vi håber, pårørende og de ældre i byen vil deltage i.
Vi vil her på årets sidste dage takke alle for en god indsats i 2015. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer alle. Håber alle er klar til at kæmpe videre i 2016.
En stor tak til venneforeningen for de 2 flotte slikkurve vi fik til jul.
En tak skal også lyde til vores frivillige i sjov motion, de er med til at gøre en forskel for vores demente. Vi glæder os til jeres fortsat arbejde i 2016.
Vi er ved at få vores hjemmeside klar med cykling uden alder. Hvis nogen vil deltage, må I meget gerne kontakte Stillinge Plejecenter
Vores venneforening starter med til loppemarked i februar 2016.
Mange hilsner og godt nytår Stillinge Plejecenter