Månedsarkiv: marts 2015

Nyt fra Klub Stjernen

Klubben afholdte Generalforsamling Lørdag d. 31.01.2014. Referat samt årsberetning kan ses på vores hjemmeside.
Klubbens bestyrelse er: Formand: Dorthe Gliese Henriksen, Kasserer: Annette Johnsen, Supplant/vagtplan: Mie Olsen, Medlem: Emanuela Boraso, Medlem: Allan Svendsen, Medlem: Christina Svendsen samt suppleant: Per Hansen. 
HUSK: Klubben er blevet gjort gratis, men vi vil stadig gerne vil have at medlemssedlen udfyldes af forældre og afleveres i Klubben, så vi har tlf. nr. hvis der skulle ske noget med Jeres barn, tilladelse fra forældre, til at ligge billeder på FB og om vi må køre med Jeres børn i vores private biler. 

Vores åbningstider: Mandage 14.00-19.00. Et forsøg til og med april. hvis succes fortsætter dette. Tirsdage og onsdage 14.00-21.00.
Dette er for alle fra 3. klasse til de 18 år.. 
Vi har i bestyrelsen, forskellige aktiviteter i støbeskeen til de kære unge mennesker i klubben, herunder den berømte afslutningstur til BonBonLand i slutningen af juni. Alt dette bliver lagt på vores hjemmeside, Facebook, på skolen samt i klubben, så følg løbende med dér.
DEJLIGT FORÅR TIL ALLE.
På bestyrelsens vegne Dorthe Gliese.
www.klubstjernen.dk – Facebook: Ungdomsklubben Stjernen.

 

Firmaprofil

Vi ses i Brugsen
Vi tænker ikke meget over det i dag; men indtil 1857 var det faktisk ulovligt at drive handel uden for købstæderne. Borgerne i Kirke Stillinge måtte afsted til Slagelse for at hente salt til spegeskinken og sukker til syltningen. Sådan er det heldigvis ikke mere.
I Stillinge blev Brugsen oprettet i 1895. Der var også en Brugs i Havrebjerg, i Kelstrup og i Bildsø; men Brugsen i Kirke Stillinge har som den eneste overlevet og trives takket være mange loyale, lokale kunder og et bidrag fra stranden om sommeren.
Vores egen Brugs – mange lokale er andelshavere – er en del af det fundament, vi bygger Kirke Stillinge på. Ligesom Stillinge Skole er Brugsen en betydningsfuld brik i det billede af Kirke Stillinge, der får folk til at flytte hertil og blive glade for at bo her. Blandt andet takket være Brugsen er vi mere end blot en landsby. Vi er faktisk en moderne købstad.
Og Brugsen er den nutidige version af den blandede landhandel. Med et komplet sortiment i fødevarer kan man altid finde en idé til aftensmaden og Brugsen er også posthus, apotek, tankstation og senest bilvaskehal.
Brugsen er også et samlingssted. Her arrangeres fastelavn for børnene og juletræ i december komplet med glögg og æbleskiver. Her møder man sin nabo – også den senest tilkomne og her laves aftaler, udveksles nyt og sættes køb, salg og arrangementer op på opslagstavlen.
Denne blomstrende forretning i midten af Kirke Stillinge er gennem mange år blevet styret, udvidet og udviklet af Henning Clausen – godt hjulpet af sin kone Connie. Arbejdsdagene er lange, når butikken åbner kl. 8 og lukker kl. 19 (søndag kl. 18); men Henning er utrættelig. Han overtog for næsten 25 år siden en forretning, hvis fremtid var lidt uvis. Det er den ikke mere. Slet ikke.
Den 1. oktober i år er det 25 år siden, at Henning Clausen tiltrådte som bestyrer. Tænk, hvor meget der er sket i Kirke Stillinge siden 1990. Tænk, hvordan byen ville have set ud, hvis der ikke havde været en dagligvarehandel. Hvad mon vores huse ville være værd? 
Og sådan støtter vi os selv og hinanden – for hvad er en by uden butik og hvad er en butik uden by.
Lars Bøcher/Lokalrådet

 

Stort marked på Bildsøvej

UDENDØRS MARKED På Bildsøvej 165, Næsby 
LØRDAG DEN 28. MARTS KL. 10.00 – 16.00 & 
SØNDAG DEN 29. MARTS KL. 10.00 – 16.00
MED ALT TIL HAVEN UNDTAGEN PLANTER

DER VIL VÆRE PÅSKEFIGURER, FIGURER I JERN OG STEN, HAVEREDSKABER, URTEPOTTER, OPBINDING, VANDSLANGER MED MERE.

Kommende markeder vil blive annonceret ved skilt ved vejen, og det vil være med legetøj, 400 forskellige bamser, elektronik, glasting, personlig pleje og meget mere.
Alt der sælges er nyt og nogle ting er der måske kun den ene af i Danmark.

Generalforsamling – Dag`li Brugsen – NY DATO

BEMÆRK!!! NY DATO – GENERALFORSAMLINGEN DEN 26.MARTS 2015 ER AFLYST!!
I stedet Indkalder vi til ordinær generalforsamling ved Kirke Stillinge Brugsforening A.M.B. 
Afholdes i Huset (ved hallen) torsdag d. 28.april.2015 kl. 19.00 med efterfølgende spisning. Tilmelding til spisning, i Brugsen Kirke Stillinge.

Dagsorden:
1.)  Valg af ordstyrer samt stemmetæller.
2.)  Bestyrelsens beretning.
3.)  Forelæggelse af årsrapport.
4.)  Indkomne forslag
5.)  Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Dorthe Gliese Henriksen.
Bjørn Frøberg.
Valg af suppleant:
Per Johansen
6.)  Eventuelt

Lokalrådets beboermøde marts 2015

IMG_1627Lokalrådet holdt Beboermøde lørdag d. 7. marts, beboermødet svarer til andre foreningers generalforsamling. Mødet blev indledt med et forrygende foredrag af Jack Hindborg. Jack er tidligere medlem af Frømandskorpset og Siriuspatruljen, faktisk er han én af kun tre danskere, der har gjort tjeneste begge steder. Jack har en fantastisk humoristisk og konstruktiv tilgang til konflikthåndtering, og da han arbejdede aktivt med konflikthåndtering, var det som regel med livet som indsats, så han har lært tingene på den hårde måde. Synd at blot ca. 45 personer havde fundet frem til HUSET denne lørdag formiddag men til gengæld fik de så et forrygende godt foredrag.
Ole Olsen blev valgt som dirigent, et hverv han bestred med vanlig omhu og kompetence. Ole konstaterede straks, at Beboermødet var lovligt indvarslet.
Der skulle vælges tre lokalrådsmedlemmer og to suppleanter, og der var hele seks kandidater. Beboermødet godkendte Formandens forslag om, at vælge tre suppleanter for således, at aktivere flere personer i Lokalrådets arbejde. Ib Jensen, Lars Bøcher og Kirsten Lambert blev valgt til Lokalrådet og Karen Brøndel, Abdel Sabri og Yoram Roshu blev valgt som suppleanter. Der var genvalg til Jane Brodthagen og Egon Henriksen som revisorer.
Camilla Jensen er lokalrådets kasserer (udenfor lokalrådet).
Lokalrådet har efterfølgende konstitueret sig og Lars Schou fortsætter som formand, Ib Jensen som næstformand og webmaster samt Marianne Espenhain som referent.
Umiddelbart inden mødet blev afsluttet med en rigtig dejlig frokost leveret af Stillinge Forsamlingshus, blev Lokalrådets Årspris uddelt. Prisen gik til Arne Olsen, hvorom der blev sagt følgende:
Lokalrådets Årspris.
Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.
Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det normale i ”det daglige” i lokalområdet. Prisen kan også gives for ”den gode historie” i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket. Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet. Lokalrådet modtog inden fristens udløb 6 indstillinger på værdige prismodtagere, og vi har i år langt vægt på, at give prisen til en der fortsat er særdeles aktiv, ja faktisk en der har en stigende aktivitetskurve, og denne person er:
IMG_1647Arne Olsen, der i mange år som chefredaktør på 2sogne, har vist hvor flot et beboerblad kan laves. Arne er desuden aktiv for Lokalrådet, uden dog at være medlem, således deltager han i arbejdet med informationsskærme og andet markedsføringsarbejde, ligesom han har trukket hårdt i arbejdet for Picnickoncerterne.
Arne har gennem årerne været aktiv i Idrætsforeningen og derudover ydet en fantastisk indsats som fodboldtræner for pigerne. Man kunne nu tænke, at Arne har leveret sin borgerpligt her i sognet, men nej. I 2014 var Idrætsforeningen i overhængende fare for at lukke, da det ikke længere var muligt at finde frivillige kandidater til bestyrelsesposterne. Arne påtog sig derfor posten som Næstformand i – hvilket mange sætter stor pris på, da det er af stor betydning for vores Lokalområde, at det er muligt at dyrke sport lokalt.
Arne deltager også som repræsentant for Idrætsforeningen i den projektgruppe, der arbejder for en Lokal Udviklings Plan.
Arne er den stille slider, der ikke gør væsen af sig selv, men som lægger rigtig mange kræfter og resurser i at få det lokale foreningsliv til at fungere.
Se flere billeder fra beboermødet:

Beboermøde 2015

13 Billeder