blomst5

1. Blomst

Blomstrende Landsby

Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer og kommuner mulighed for at udmærke og synliggøre sig. Målet er at skabe udvikling og dialog lokalt. Programmets grundpile er, at borgerne i fællesskab forholder sig til, hvordan det er at leve og bo i deres landsby. Blomstrende Landsby sikrer landsbyens borgere en mulighed for at udvikle sig frem mod egne strategiske mål og beslutninger. Dog altid i et samspil med kommunale planer og initiativer.

International inspiration
I en række europæiske lande har man indført Blomstrende Landsbyer. Tanken er, at vi i Danmark giver en tilsvarende mulighed for at synliggøre de velfungerende lokalsamfund og deres indsats for at gøre det attraktivt at leve og bo på landet. At en landsby blomstrer, kan ses på det liv og de initiativer, som findes rundt omkring i landsbysamfundene. Blomstrende Landsbyer er i de europæiske lande bedst kendt på mængden af blomster ved vejsider og rundkørsler, men her i Danmark gælder det i særdeleshed det blomstrende liv, som fungerer mellem de mennesker, der lever og bor på landet.

Hvem har ansvaret for udvikling?
Initiativet kommer altid fra den enkelte landsby, som selv skal ønske udviklingen. Kommunen støtter og bidrager på områder, der kræver særlig indsigt og overblik.
Udviklingsprogrammet giver danske landsbyborgere en unik mulighed for at sætte kursen og farten i deres eget lokalsamfund. Initiativ og ejerskab skaber et fundament, som styrker relationerne indadtil i landsbyen. Dette medfører, at landsbyen fremstår som et samlet hele – når der skal samarbejdes med kommunen, erhverv, fonde mv. Omvendt får den blomstrende 0landsbys samarbejdspartnere en værdig medspiller. Politisk og praktisk udvikler kommunens, regionens og landets landsbyer sig individuelt, men på et fælles grundlag, hvis overordnede mål er at bevare og styrke de danske landsbysamfund særligt hvad angår bosætning, turisme og erhverv.

Programmets inddeling
Programmet er inddelt i fem niveauer, som skal sikre, at der altid kan skabes en blomstrende fremdrift i netop den retning, som landsbyens borgere ønsker samt har mulighed for og ressourcer til. Hvert niveau har sit fokusområde, som skal sikre en målrettet udviklingsindsats. På femte niveau finder vi de landsbyer, hvor der tænkes og handles i overensstemmelse med bæredygtige principper.

Niveau 1
Niveau 1 er landsbyens CV. Her arbejdes der med indblik, udsyn, netværk, foreningsliv og organisering. Det er et meget beskrivende niveau, hvor landsbyen får et indgående kendskab til egne styrker og svagheder. Det tager ca. 1 til 1,5 år at opnå blomst nummer et.

Flaget hejses i Kirke Stillinge

Kirke Stillinge er nu Blomstrende Landsby med det første flag og det kan vi være meget stolte af. Dagen blev markeret på festlig vis og vi er glade for at flere lokale politikere og folketingspolitikere havde lyst og tid til at deltage i festlighederne og der var da også flere flotte taler.

Vi havde efter aftale med Henning fra Dagli Brugsen fået lov til at hejse flaget  ved Brugsens parkeringsplads. Netop dette er vi glade for da vi nu har hejst flaget i vores absolutte centrum, midt i byen, hvor mange dagligt kører forbi. Brugsen serverede også gløgg og æbleskiver og vi er meget taknemmelige for det partnerskab vi også denne dag, har haft med vores lokale brugs. Efterfølgende var der suppe i HUSET til særligt indbudte.

Ansøgning 1. Blomst

Læs mere om Blomstrende Landsby ansøgning sept. 2012 (pdf)

Presse

Her vil vi indsætte artikler og billeder med videre omhandlende Blomstrende Landsby, fra pressen.

Sjællands Tidende den 6. august 2012

Projektgruppe

Projektgruppen der arbejdede mod målet at skaffe Kirke Stillinge den første blomst bestod af følgende:

Ib Jensen, Hvedevænget 30, Kirke Stillinge
Telefon: 58 52 97 84 Mobil: 40 44 97 84

Lars Schou, Solvænget 28, Kirke Stillinge
Telefon: 58 54 12 64 Mobil: 30 38 10 47

Ole Olsen, Bildsøvej 165, Næsby Strand
Telefon: 58 54 10 50 Mobil: 20 61 23 11