Kirker

Vi har to kirker i lokalområdet. det er Kirke Stillinge kirke og Hejninge kirke.
I nabosognet Havrebjerg, finder du Havrebjerg Kirke og også en Valgmenighedskirke “Høve og Havrebjerg Valgmenigheder”

Folkekirken

Se kirkernes hjemmeside her

Kirke Stillinge Kirke
Stor landsbykirke med mange kalkmalerier. Kirken der er fra ca. 1150 tilhørte indtil 1310 Antvorskov Kloster. Kirken blev i 1745 købt af Ludvig Holberg og overgik efter hans død til Sorø Akademi. Kirken består af et romansk skib med gotiske tilbygninger; langhuskor, våbenhuse mod nord og mod syd, sakristi ved korets nordside og et kapel på sydsiden. Det nuværende tårn er fra 1860. Af den romanske bygning er kun skibet bevaret. Se billeder fra kirken(taget på markedsdagen 2010):

Hejninge Kirke
Traditionel dansk landsbykirke – max 100 personer. Restaureret i 1970`erne.
Hejninge kirke er en middelalderkirke. Det tidligste dokument, der omtaler den, er Roskildebispens jordebog fra omkring 1370. Kirken er bygget i 1100-tallet, men ombygget siden. Skibet og den halvdel af koret, der er nærmest skibet, er det oprindeligste og er romansk (kendetegnet ved bl.a. rundbuevinduer). Koret er blevet forlænget i den gotiske periode (efter 1250, formentlig i 1400-tallet). Fra denne periode stammer også tårnet og de to våbenhuse, hvoraf det nordre nu er ligkapel. I 1400-tallet indbyggedes tillige hvælvinger i kirken, før var der formentlig fladt træloft i kirken. Man kan se på kalkmalerierne, at de er malet før hvælvingerne kom, for malerierne fortsætter på væggen ind bag de piller, hvælvingerne hviler på.

Havrebjerg Valgmenighedskirke

Kirkens hjemmeside
Kirkeblad maj-august 2014

Havrebjerg Kirke
Havrebjerg Kirke er en rigtig landsbykirke. Langhuset er opført omkring 1100. Østre del og korudvidelsen af munkesten fra 1529. Skibet er opført af råkløvet marksten med enkelte frådsten i norddørens stik. Altertavlen en gotisk billedskæring fra 1425-50. Korbuekrucifiks fra ca. 1500 med sidefigurer i korets østvendte hjørner. Døbefont romansk granitfont. Prædikestol smukt malet med reliefskåret årstal 1630 på himlen.
Degnestol fra ca. 1525. Nyt orgel i 1992 af P.G. Andersen med 12 stemmer
Kirkens hjemmeside

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *