Skt. Hans og grill-aften i Spejdergården, Kirke Stillinge

KFUM-spejderne indbyder til Skt. Hans aften med grill og bålfest.

Arrangementet foregår i Spejdergården på Støvlebækvej 4, Kirke Stillinge
fredag, den 23. juni 2017.

Kl. 18.00: Dørene åbnes. Fra dette tidspunkt kan man møde op med sin medbragte mad. Vi sørger for en stor, varm grill. I tilfælde af regnvejr vil spisningen foregå under havepavilloner.

Kl. 20.00: Fakkeloptog med alle spejdere, derefter båltale.
Båltaler er byrådsmedlem Helle Jacobsen, formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Kl. 20.15: Bålet tændes.

Salg af øl, vand, vin, kaffe/the, kage og is.

Det ændrede koncept, hvor vi ikke byder på salatbar, fortsætter i år. I lighed med sidste år er entreen GRATIS. Der vil selvfølgelig stå varme grille klar til det medbragte kød.

Af hensyn til de mange børnefamilier tændes bålet allerede kl. 20.15.
Der vil være fakkeloptog kl. 20.00.

Vel mødt til en hyggelig Skt. Hans aften i Spejdergården.

 

Sommerkoncert i Hejninge Kirke torsdag, den 1. juni kl. 19.30

(pga sygdom bliver årets sommerkoncert i Hejninge Kirke ikke med Mikkels Kvartet som først annonceret.)

Under overskriften Kærlighed og lyse nætter vil fløjtenist Tine Karlshøj-Andersen lede os igennem en fortællekoncert. Hun akkompagneres af pianist Andreas Flensted-Jensen.

Fortællekoncerten er en kombination af lettere klassiske værker for fløjte og klaver, fortællinger om værkerne og deres ophavsmænd, digte og anekdoter, foruden fællessange med publikum.

Efter koncerten er der kaffe og kage og mere fællessang og endnu et par musikalske indslag i Kelstrup Forsamlingshus.

Der er gratis adgang til både koncert og kaffe. Alle er velkomne.

Kommunevalg 2017

Vi er i god tid, men det er rart allerede nu at få skrevet dato i kalenderen, at Lokalrådet afholder det traditionsrige valgmøde Torsdag d. 3. oktober 2017 kl. 19.00, i Stillinge Forsamlingshus.
Forud for kommunalvalg, plejer Hejninge-Stillinge Lokalråd at holde valgmøde med deltagelse af spidskandidaterne fra de etablerede landsdækkende partier. Det er efterhånden blevet en tradition, at valgkampen begynder i Stillinge Forsamlingshus. Nogen mener dog, at valgkampen startede allerede sidste år, men det skal ikke afholde os fra at holde valgmøde og dermed skyde ”den rigtige” valgkamp i gang.
Sæt allerede nu X i kalenderen d. 3. oktober og mød op med åbent sind og gode spørgsmål til politikerne.
Lokalrådet er vært ved kaffe / te og brød.
På Lokalrådets vegne – Lars Schou, 2sogneformand@gmail.com

Landsbyernes erhvervsnetværk

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Landsbyernes Erhvervsnetværk til afholdelse onsdag den 19. april 2017, kl. 19.00 i HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse.
Dagsorden efter vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget
  4. Evt. indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes tillandsbyerneserhverv@gmail.com.
Se mere på www.landsbyerhverv.dk
Med venlig hilsen
Lars Emde Poulsen / Formand for Landsbyernes Erhvervsnetværk

Grundejerforeningen Stoukærgaard

Grundejerforeningen Stoukærgaard

Indkalder hermed til den årlige generalforsamling

Torsdag den 27. april 2017 kl. 19.00

Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88

”Dagsorden i henhold til vedtægterne”

Vedtægterne kan findes på www.2sogne.dk

Forslag stiles til formand Søren Kristian Johansen, Rugmarken 23, 4200 Slagelse,

enten pr. brev eller på mail: psjohansen@dbmail.dk senest 20. april 2017.

Hyggeaften i Kirke Stillinge Forsamlingshus

Torsdag den 30. marts 2017 kl. 18.00

MENU
Svinekam stegt som vildt med waldorfsalat, tyttebær, bønner, hvide og brune kartofler
Citrofromage med flødeskum
Kaffe og småkager
Pris pr. cuvert er kr. 100.00 eksklusiv drikkevarer.

tilmelding:
senest søndag den 26. marts 2017 til Dorthe Jonge på telefon 28796997 eller på mail dorthejonge@hotmail.dk

Claus i forsamlingshuset på telefon 58547291

Landsbykorets Forårskoncert

Tirsdag, d. 4. april kl. 19.00 i Stillinge Kirke

Det er blevet tid til Landsbykorets traditionsrige forårskoncert i kirken. Programmet bliver en bred vifte af kendt og knap så kendt, nyt og gammelt, dansk og engelsk.
Ved koncerten i år spiller desuden en jazz-trio bestående af Axel Toft (klarinet), Kurt Richter (klaver) og Frank Henriksen (bas).
Efter koncerten inviteres alle til det store kaffe-/kagebord i Stillinge Forsamlingshus til en pris af kr. 35,-.