Kategoriarkiv: Nyhed

Her skal nyheder placeres.

Julemøde i Kirke stillinge forsamlingshus


Torsdag, d. 7. december, kl. 19.00

Årets gæst til julemødet er den fra TV-serien ”Årgang 0”
kendte præst – Rachels mor – sognepræst Theresia Treschow Kühl.

Theresia disker op med en levende fortælling om Katharina von Bora, idet hun er iklædt en tro kopi af Katharina von Boras kjole. Fortællingen spænder fra barndommens liv i klosteret til ægteskabet med reformatoren
Martin Luther.

Entré incl. kaffebord 30 kr. Alle er velkomne.

Sædvanen tro er der Luciaoptog, julesange samt lodtrækning om blomsterdekorationer på indgangsbilletten.

Fæld dit juletræ hos Spejderne

KFUM Spejderne i Kirke Stillinge sælger igen i år juletræer, pyntegrønt samt diverse ”adventsting” fra adressen Kildemarksvej 14, 4200 Slagelse.

I weekenderne 2.-3. , 9.-10., 16.-17. og 23.-24. december vil vi holde åbent fra
kl. 10.00-15.00. (den 24. dog kun om formiddagen).

Kom og køb dit juletræ m.m. hos spejderne og støt dermed det gode lokale spejderarbejde.

Med venlig hilsen
KFUM Spejderne, Stillinge Gruppe

LOKALRÅDETS ÅRSPRIS

Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.

Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige
foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”, der ofte stiller
op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det normale i ”det daglige” i lokalområdet.

Prisen er på 5.000,- kr. og uddeles på det årlige beboermøde.

Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen. Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være Lokalrådet i hænde senest 31. december.

På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Du kan læse mere om Lokalrådets Årspris på side 5 i lokalbladet “2sogne”

Ny udgivelse af lokalbladet 2sogne

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

Du kan læse mere om bladets indhold her.

Sommerkoncert i Hejninge Kirke torsdag, den 1. juni kl. 19.30

(pga sygdom bliver årets sommerkoncert i Hejninge Kirke ikke med Mikkels Kvartet som først annonceret.)

Under overskriften Kærlighed og lyse nætter vil fløjtenist Tine Karlshøj-Andersen lede os igennem en fortællekoncert. Hun akkompagneres af pianist Andreas Flensted-Jensen.

Fortællekoncerten er en kombination af lettere klassiske værker for fløjte og klaver, fortællinger om værkerne og deres ophavsmænd, digte og anekdoter, foruden fællessange med publikum.

Efter koncerten er der kaffe og kage og mere fællessang og endnu et par musikalske indslag i Kelstrup Forsamlingshus.

Der er gratis adgang til både koncert og kaffe. Alle er velkomne.

Kommunevalg 2017

Vi er i god tid, men det er rart allerede nu at få skrevet dato i kalenderen, at Lokalrådet afholder det traditionsrige valgmøde Torsdag d. 3. oktober 2017 kl. 19.00, i Stillinge Forsamlingshus.
Forud for kommunalvalg, plejer Hejninge-Stillinge Lokalråd at holde valgmøde med deltagelse af spidskandidaterne fra de etablerede landsdækkende partier. Det er efterhånden blevet en tradition, at valgkampen begynder i Stillinge Forsamlingshus. Nogen mener dog, at valgkampen startede allerede sidste år, men det skal ikke afholde os fra at holde valgmøde og dermed skyde ”den rigtige” valgkamp i gang.
Sæt allerede nu X i kalenderen d. 3. oktober og mød op med åbent sind og gode spørgsmål til politikerne.
Lokalrådet er vært ved kaffe / te og brød.
På Lokalrådets vegne – Lars Schou, 2sogneformand@gmail.com

Hyggeaften i Kirke Stillinge Forsamlingshus

Torsdag den 30. marts 2017 kl. 18.00

MENU
Svinekam stegt som vildt med waldorfsalat, tyttebær, bønner, hvide og brune kartofler
Citrofromage med flødeskum
Kaffe og småkager
Pris pr. cuvert er kr. 100.00 eksklusiv drikkevarer.

tilmelding:
senest søndag den 26. marts 2017 til Dorthe Jonge på telefon 28796997 eller på mail dorthejonge@hotmail.dk

Claus i forsamlingshuset på telefon 58547291

Nyt fra Askehavegård Børnehus

Askehavegård Børnehus, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44,
Askehavegaard@slagelse.dk

Vi vil gerne byde velkommen til Irene, som er startet hos Larverne som pædagogmedhjælper den. 01. januar 2017, og Pia, som ligeledes starter hos Larverne som pædagog d. 01.februar 2017.

Sus fortsætter hos Larverne, så der fremadrettet er et fast team på 3. Det betyder, at hverdagen på stuerne, Høloftet og Laden, nu kommer til at ligne sig selv igen.
Sprogprojekt Læs resten

Landsbyernes erhvervsnetværk

Der blev ved stiftende generalforsamling d. 27. april 2016 stiftet et erhvervsnetværk for de tre sogne: Hejninge, Havrebjerg og Kr. Stillinge. Navnet blev Landsbyernes Erhvervsnetværk, og på dagen blev der indmeldt 25 virksomheder i netværket.
Formålet med netværket er at virke som tværpolitisk bindeled mellem det lokale erhvervsliv, herunder turismeerhvervet samt detailhandel, og offentlige myndigheder i netværkets virkeområde, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter herunder kurser og lignende. Netværkets formål er tillige på medlemmernes vegne at være en fællesorganisation, der har ret til at udtale sig i ethvert anliggende, der vedrører erhvervslivet, herunder oprettelse af nye erhvervsvirksomheder og erhvervsområder, forskønnelse og markedsføring af lokalområdet, anlæg af veje, stier og øvrige infrastruktur m.v. samt at medvirke til vækst og udvikling i netværkets virkeområde, og gerne i samarbejde med lokalområdets øvrige foreninger og institutioner.

Det er samtidig vigtigt, at netværket får spredt kendskabet til de forskellige virksomheder der findes i området – ikke bare til andre i netværket og lokalområdet, men også i regionen samt til turister og andre potentielle kunder og samarbejdspartnere.
Erhvervsnetværket har oprettet egen hjemmeside:
Læs mere på vores hjemmeside

Landsbyernes Erhvervsnetværk arrangerer virksomhedsbesøg hos HJ HUSE,

HJ Huse, Bildsøvej 106 – Kelstrup, torsdag d. 9. februar 2017, kl. 19.00.
Vi begynder med rundvisning i virksomheden, hvorefter Direktør John M. Jensen
fortæller om virksomhedens historie, virke og ikke mindst fremtidsvisioner. Herefter vil deltagerne have rig mulighed for at netværke samt dele erfaringer og viden.
Der vil blive serveret kaffe, the, øl og vand samt lidt spiseligt.
Arrangementet er udelukkende for medlemmer af Landsbyernes Erhvervsnetværk.
Som medlem optages alle erhvervsdrivende med virksomhed eller bopæl i Havrebjerg, Hejninge eller Stillinge sogne. Send en mail for yderligere
informationer, indmeldelse i foreningen eller tilmelding til arrangementet på landsbyerneserhverv@gmail.com.
Tilmelding til arrangementet senest d. 31. januar 2017.
På bestyrelsens vegne
Lars Emde Poulsen
landsbyerneserhverv@gmail.com