Kategoriarkiv: Nyhed

Her skal nyheder placeres.

2sogne april 2019

2sogne april 2019 bliver omdelt i lokalområdets postkasser senest i sidste weekend i marts måned, men du kan også læse bladet i sin fulde udgave her. God læselyst.

2sogne april 2019

2sogne april 2019

I bladet kan du læse yderligere info vedrørende de arrangementer, som er indskrevet i kalenderen her på siden.

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

2sogne februar 2019

Så er 2sogne februar 2019 udkommet.

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

Bag for en sag

Kirke stillinge børnehave og vuggestue

Spilopperne deltog i uge 41 i projektet ”Bag for en sag”. Projektet går ud på at indsamle penge, som går direkte til Børns Vilkår og Børnetelefonen. Vi talte med børnene om, hvad projektet gik ud på, og om at man også kan være ”gode venner” for nogen, som man ikke kender.

Ugen igennem blev der bagt på livet løs, pakket i poser, og lavet bestillingssedler til alle forældrene. Fredag var ugens helt store højdepunkt, hvor vi skulle over og stå foran Dagli’ Brugsen i Kirke Stillinge og sælge vores bagværk.

Du kan læse resten af indlægget i den nye udgivelse af bladet 2sogne

Dagli’ Brugsen Kirke Stillinge

Henning og Conni Mejer Clausen har taget sig rigtig godt af Dagli’ Brugsen i Kirke Stillinge i 28 1⁄2 år. Fra at overtage Dagli’ Brugsen med røde tal på bundlinjen er der sket en stor udvikling gennem tiden med flere udvidelser. OK tankanlæg og vaskehal er kommet til og det sidste nye er renovering af Dagli’ Brugsens inventar med mere lager og butiksplads. Trods alt dette er der kun gode tal på bundlinjen.

Henning og Conni har gjort det så godt og har været en stor del af lokalområdet, men alting har desværre en ende. De har nu valgt, at de vil trække sig tilbage og nyde deres otium i nær-området.

Du kan læse resten af indlægget i den nye udgivelse af bladet 2sogne

LOKALRÅDETS ÅRSPRIS

Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.

Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det normale i ”det daglige” i lokalområdet.

Prisen kan også gives for ”den gode historie” i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket.

Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet.

Prisen er på 5.000,- kr. og uddeles på det årlige beboermøde.

Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen. Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være Lokalrådet i hænde senest 31. december på mail til 2sogneformand@gmail.com

Ny udgivelse af lokalbladet 2sogne – December

Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

Du kan læse mere om bladets indhold her.

Små og store venner – Stillingeskole

Hej, vi er to piger der går i 5 kl. Vi har nogle små venner fra 0. kl. Små og store venner er børn fra 0. og 5. kl., der nogle gange mødes og laver nogle sjove aktiviteter sammen. Sidste gang, vi var sammen med dem, lærte vi dem nogle frikvarterslege, 5.b og 0.a blev delt op i 3 hold, og på hvert hold var der
3 små lege, der var bankebøf, dåseskjul og stjerneridder (det var mega sjovt!).

Nogle gange i frikvartererne kommer de små venner over til os, hvis de er kede af
det, eller nogen driller dem, og nogle gange siger de bare hej og leger med os (mega hyggeligt!).

Du kan læse mere om historien i 2sogne bladet her

Ny udgivelse af lokalbladet 2sogne – Oktober


Lokalbladet 2sogne udgives af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge. Bladet udkommer 6 gange årligt, trykkes i 1.600 eksemplarer og omdeles gratis til samtlige helårshusstande i området.

Det er tilladt for alle at skrive indlæg til bladet, indholdet skal blot omhandle begivenheder eller informationer som har interesse for beboere i lokalområdet.

Send dit indlæg til 2sogne@gmail.com, deadline er altid den 10. i ulige måneder.

Du kan læse mere om bladets indhold her.

Åben skole for kommende 0. Klasser

Den 19. september fra kl. 16-18 holder Trelleborg åben skole.
På Trelleborg Friskole er vi noget ganske særligt, det vil vi gerne viser jer, når vi holder åben skole, for de kommende 0.klasser

Du kan læse mere om arrangementet ved, at klikke her.

Vi glæder os meget til, at præsentere vores fantastiske skole for jer.

Venlig hilsen
Trelleborg Friskole