Kategoriarkiv: Nyhed

Her skal nyheder placeres.

Kommunevalg 2017

Vi er i god tid, men det er rart allerede nu at få skrevet dato i kalenderen, at Lokalrådet afholder det traditionsrige valgmøde Torsdag d. 3. oktober 2017 kl. 19.00, i Stillinge Forsamlingshus.
Forud for kommunalvalg, plejer Hejninge-Stillinge Lokalråd at holde valgmøde med deltagelse af spidskandidaterne fra de etablerede landsdækkende partier. Det er efterhånden blevet en tradition, at valgkampen begynder i Stillinge Forsamlingshus. Nogen mener dog, at valgkampen startede allerede sidste år, men det skal ikke afholde os fra at holde valgmøde og dermed skyde ”den rigtige” valgkamp i gang.
Sæt allerede nu X i kalenderen d. 3. oktober og mød op med åbent sind og gode spørgsmål til politikerne.
Lokalrådet er vært ved kaffe / te og brød.
På Lokalrådets vegne – Lars Schou, 2sogneformand@gmail.com

Hyggeaften i Kirke Stillinge Forsamlingshus

Torsdag den 30. marts 2017 kl. 18.00

MENU
Svinekam stegt som vildt med waldorfsalat, tyttebær, bønner, hvide og brune kartofler
Citrofromage med flødeskum
Kaffe og småkager
Pris pr. cuvert er kr. 100.00 eksklusiv drikkevarer.

tilmelding:
senest søndag den 26. marts 2017 til Dorthe Jonge på telefon 28796997 eller på mail dorthejonge@hotmail.dk

Claus i forsamlingshuset på telefon 58547291

Nyt fra Askehavegård Børnehus

Askehavegård Børnehus, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44,
Askehavegaard@slagelse.dk

Vi vil gerne byde velkommen til Irene, som er startet hos Larverne som pædagogmedhjælper den. 01. januar 2017, og Pia, som ligeledes starter hos Larverne som pædagog d. 01.februar 2017.

Sus fortsætter hos Larverne, så der fremadrettet er et fast team på 3. Det betyder, at hverdagen på stuerne, Høloftet og Laden, nu kommer til at ligne sig selv igen.
Sprogprojekt Læs resten

Landsbyernes erhvervsnetværk

Der blev ved stiftende generalforsamling d. 27. april 2016 stiftet et erhvervsnetværk for de tre sogne: Hejninge, Havrebjerg og Kr. Stillinge. Navnet blev Landsbyernes Erhvervsnetværk, og på dagen blev der indmeldt 25 virksomheder i netværket.
Formålet med netværket er at virke som tværpolitisk bindeled mellem det lokale erhvervsliv, herunder turismeerhvervet samt detailhandel, og offentlige myndigheder i netværkets virkeområde, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter herunder kurser og lignende. Netværkets formål er tillige på medlemmernes vegne at være en fællesorganisation, der har ret til at udtale sig i ethvert anliggende, der vedrører erhvervslivet, herunder oprettelse af nye erhvervsvirksomheder og erhvervsområder, forskønnelse og markedsføring af lokalområdet, anlæg af veje, stier og øvrige infrastruktur m.v. samt at medvirke til vækst og udvikling i netværkets virkeområde, og gerne i samarbejde med lokalområdets øvrige foreninger og institutioner.

Det er samtidig vigtigt, at netværket får spredt kendskabet til de forskellige virksomheder der findes i området – ikke bare til andre i netværket og lokalområdet, men også i regionen samt til turister og andre potentielle kunder og samarbejdspartnere.
Erhvervsnetværket har oprettet egen hjemmeside:
Læs mere på vores hjemmeside

Landsbyernes Erhvervsnetværk arrangerer virksomhedsbesøg hos HJ HUSE,

HJ Huse, Bildsøvej 106 – Kelstrup, torsdag d. 9. februar 2017, kl. 19.00.
Vi begynder med rundvisning i virksomheden, hvorefter Direktør John M. Jensen
fortæller om virksomhedens historie, virke og ikke mindst fremtidsvisioner. Herefter vil deltagerne have rig mulighed for at netværke samt dele erfaringer og viden.
Der vil blive serveret kaffe, the, øl og vand samt lidt spiseligt.
Arrangementet er udelukkende for medlemmer af Landsbyernes Erhvervsnetværk.
Som medlem optages alle erhvervsdrivende med virksomhed eller bopæl i Havrebjerg, Hejninge eller Stillinge sogne. Send en mail for yderligere
informationer, indmeldelse i foreningen eller tilmelding til arrangementet på landsbyerneserhverv@gmail.com.
Tilmelding til arrangementet senest d. 31. januar 2017.
På bestyrelsens vegne
Lars Emde Poulsen
landsbyerneserhverv@gmail.com

Læs dit lokale blad her på hjemmesiden

2sogne december 2016 er nu omdelt. Har du ikke fået bladet kan du naturligvis læse det her på din lokale hjemmeside www.2sogne.dk eller hente et eksemplar hos de lokale købmænd.
Med decemberbladet introducerer vi også en flot nyhed.
Efter 39 (næsten) farveløse år udkommer 2sogne fra og med dette nummer i farver.
Dette har ingen indvirkning på annoncepriserne, og vil derfor ikke betyde øgede udgifter for annoncører – det synes vi faktisk er ret flot!
Har du rettelser til din annonce i bladet eller ønsker du at annoncere for din virksomhed i det lokale blad, er du velkommen til at rette henvendelse til redaktøren Arne Olsen på 2sogne@gmail.com.

Gospel i Kirke Stillinge Kirke

Gospel UnitedPå onsdag d. 12. oktober kl. 19.30 får Stillinge Kirke besøg af Gospel United fra Slagelse.
Blandt korets godt 40 sangere ses og høres bl.a. den tidligere Stillinge-borger og stadig aktiv hos Stillinges klanspejdere, Mette Christensen. Mette var en af initiativtagerne til gospelkoret, da de startede i 1998.
Gospel United synger alle afskygninger af gospel, såvel traditionel gospel og negro, som nye og moderne satser.
Alle er velkomne til at komme over i kirken på onsdag og høre Mette og resten af Gospel United, når de fylder Stillinge kirke med deres smittende sangglæde. Koret ledes af dirigent Katharina Quist og akkompagneres på klaver af Andreas Larsen. Der er som altid gratis entré.