Kategoriarkiv: Aktivitet

Vælg en dato under aktivitets håndtering

Skt. Hans og grill-aften i Spejdergården, Kirke Stillinge

KFUM-spejderne indbyder til Skt. Hans aften med grill og bålfest.

Arrangementet foregår i Spejdergården på Støvlebækvej 4, Kirke Stillinge
fredag, den 23. juni 2017.

Kl. 18.00: Dørene åbnes. Fra dette tidspunkt kan man møde op med sin medbragte mad. Vi sørger for en stor, varm grill. I tilfælde af regnvejr vil spisningen foregå under havepavilloner.

Kl. 20.00: Fakkeloptog med alle spejdere, derefter båltale.
Båltaler er byrådsmedlem Helle Jacobsen, formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Kl. 20.15: Bålet tændes.

Salg af øl, vand, vin, kaffe/the, kage og is.

Det ændrede koncept, hvor vi ikke byder på salatbar, fortsætter i år. I lighed med sidste år er entreen GRATIS. Der vil selvfølgelig stå varme grille klar til det medbragte kød.

Af hensyn til de mange børnefamilier tændes bålet allerede kl. 20.15.
Der vil være fakkeloptog kl. 20.00.

Vel mødt til en hyggelig Skt. Hans aften i Spejdergården.

 

Sommerkoncert i Hejninge Kirke torsdag, den 1. juni kl. 19.30

(pga sygdom bliver årets sommerkoncert i Hejninge Kirke ikke med Mikkels Kvartet som først annonceret.)

Under overskriften Kærlighed og lyse nætter vil fløjtenist Tine Karlshøj-Andersen lede os igennem en fortællekoncert. Hun akkompagneres af pianist Andreas Flensted-Jensen.

Fortællekoncerten er en kombination af lettere klassiske værker for fløjte og klaver, fortællinger om værkerne og deres ophavsmænd, digte og anekdoter, foruden fællessange med publikum.

Efter koncerten er der kaffe og kage og mere fællessang og endnu et par musikalske indslag i Kelstrup Forsamlingshus.

Der er gratis adgang til både koncert og kaffe. Alle er velkomne.

Landsbyernes erhvervsnetværk

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Landsbyernes Erhvervsnetværk til afholdelse onsdag den 19. april 2017, kl. 19.00 i HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse.
Dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget
 4. Evt. indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes tillandsbyerneserhverv@gmail.com.
Se mere på www.landsbyerhverv.dk
Med venlig hilsen
Lars Emde Poulsen / Formand for Landsbyernes Erhvervsnetværk

Grundejerforeningen Stoukærgaard

Grundejerforeningen Stoukærgaard

Indkalder hermed til den årlige generalforsamling

Torsdag den 27. april 2017 kl. 19.00

Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88

”Dagsorden i henhold til vedtægterne”

Vedtægterne kan findes på www.2sogne.dk

Forslag stiles til formand Søren Kristian Johansen, Rugmarken 23, 4200 Slagelse,

enten pr. brev eller på mail: psjohansen@dbmail.dk senest 20. april 2017.

Landsbykorets Forårskoncert

Tirsdag, d. 4. april kl. 19.00 i Stillinge Kirke

Det er blevet tid til Landsbykorets traditionsrige forårskoncert i kirken. Programmet bliver en bred vifte af kendt og knap så kendt, nyt og gammelt, dansk og engelsk.
Ved koncerten i år spiller desuden en jazz-trio bestående af Axel Toft (klarinet), Kurt Richter (klaver) og Frank Henriksen (bas).
Efter koncerten inviteres alle til det store kaffe-/kagebord i Stillinge Forsamlingshus til en pris af kr. 35,-.

Ses vi til lokalrådets beboermøde?

Lokalrådet afholder det årlige Beboermøde
Torsdag d. 9. marts 2017 kl. 19.00

Mødet holdes i HUSET, Bildsøvej 74 C

Lokalrådet er vært ved kaffe/te og brød

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af Lokalråd og suppleanter
  (valg af stemmetællere)
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt
  Overrækkelse af Lokalrådets Årspris.

Vil du være godt forberedt til beboermødet, kan vi anbefale at du kigger lidt på følgende links:
Referater fra Lokalrådets møder
Noter fra landsbyvandring juni 2016
Lokal udviklingsplan

Gymnastikopvisning I Stillinge Idrætsforening

Søndag d. 26. Marts 2017 fra kl. 14.00 – 16.00 i Stillingehallen.
Kom og se, hvad de glade gymnaster har arbejdet med i vinterens løb…

* Fælles ind- og udmarch

* Far Mor Barn * Krudtugler

* Børnespringhold * Zumba

* Trampolin * Gæstehold

Der kan købes kaffe, te og kage. Cafeteriaet er åbent for salg.
FRI ENTRÉ.