Vraget ved Bildsø Skov

VRAGET VED BILDSØ SKOV
Af Helge Christiansen

Ved Bildsø Skov lå der under 1. Verdenskrig et skibsvrag, som mange børn fandt det spændende et lege i. Det var galeasen “Enigheden”, som var strandet under en voldsom storm den 28. september 1914.
Skibet var hjemmehørende i Stege og var på vej hjem fra Århus uden last. Det var bygget på Thurø i 1852 af eg og fyr og var på 39 bruttoregistertons. Der blev afholdt søforhør 3 dage senere, og anmeldelsen fra rederiet lød således:
“Medens Enigheden laa for Anker paa Kerteminde Bugt, sprængtes den ene Ankerkætting Kl. 4 Eftermiddag, og da Skibet gik i Drift, maatte det andet Anker stikkes fra, hvorpaa der for klosrebet Stagfok og dobbelrebet Mesan sattes Kurs mod Reersø for ikke at komme ind i Bæltets Minespærring. Enigheden blev imidlertid forsat ind i Stillinge Bugt, og da Landet ikke kunde klares, blev Skibet Kl. 6½ EM landsat udfor Bildsø Plantage. Besætningen bjærgede sig i Land ved egen Hjælp. Enigheden blev Vrag.”
Der var 2 mand om bord: Skipper H.C. Christensen og hans søn. De var meget forkomne, da de kom i land, men de fik et gæstfrit ophold hos fisker Peder Jensen i flere dage, og de kom hurtigt til kræfter igen. Sorø Amtstidende omtalte begivenheden, og i avisen fra dengang kan læses, at stormen rev tage af huse og beskadigede vindmøller. På Dampmøllen i Slagelse væltede den store skorsten, og mange telefonledninger blæste ned.
Fisker Peder Jensen havde bygget sit hus lige nord for Bildsø Skov i 1896, og her boede han og hans kone Christiane sammen med deres datter, Rigmor. Huset var på 86 kvadratmeter, og der var et udhus med plads til en gris og nogle høns.
Peder Jensen var gammel sømand, og i de første år af deres ægteskab boede konen alene det meste af året, for manden kom kun hjem med måneders mellemrum. På sine ældre dage ernærede han sig ved jollefiskeri fra kysten.
Under loftet i stuen hang der skibsmodeller, som han selv havde fremstillet. Nogle af dem blev solgt til egnens kirker. I Stillinge Kirke hænger således fuldskibet “Alfa”. Det blev hængt op i 1924, og Peder Jensen fik 100 kr. for det. I Drøsselbjerg Kirke hænger der en korvet fra 1923, og i Havrebjerg Kirke er kirkeskibet orlogsfregatten “Haabet” fra 1926. Alle 3 kirkeskibe er bygget af Peder Jensen fra Bildsø Strand.

www.anefund.dk Søulykker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *