Roetog væltede traktor

Af Helge Christiansen

 

Niels Kristensen, Bildsøvej 61, fortæller på opfordring 2/5-2009 om den gang, han blev påkørt af roetoget:

Min kone Inge og jeg boede i vort eget hus på Bildsøvej, og vi arbejdede begge hos Nanna og Ejnar Christensen på Møllegården. Inge var i huset hos dem, fordi Nanna var lærer, og jeg arbejdede i landbruget som gift husmand. Den 10. december 1955 havde jeg først på  formiddagen læsset 2 læs sukkerroer. De skulle køres til roebanen og der læsses over i roevogne. Læssepladsen lå på Stillingevej lige øst for Øster Stillinge Vestergård. Køretøjet bestod af en lille grå Ferguson med et hjemmelavet førerhus, en tohjulet gummivogn og bagest en firehjulet gummivogn. Inden jeg kørte, var jeg inde i køkkenet hos Inge for at få en tår kaffe, og jeg husker, at jeg sagde til hende: ”Det er ellers ikke et vejr at køre ud i!” Det sneede voldsomt, og der lå et tykt lag sne overalt.

Trods vejret begav jeg mig på vej, og da jeg nåede ud af Kirke Stillinge By, mødte jeg Nanna og Ejnar. De kom i bil fra Slagelse og kørte videre hjemad. Jeg kørte også videre, selv om jeg næsten ikke kunne se ud af forruden. For at komme ind på læssepladsen skulle jeg køre over roebaneskinnerne. Pludselig kunne jeg høre toget fløjte. Jeg forsøgte først at bremse, men på grund af sneen var det umuligt.

 

Så forsøgte jeg at give mere gas, men det nyttede heller ikke noget. Traktoren var kommet helt over sporet, da lokomotivet ramte vognene med stor kraft. Traktoren væltede ned i grøften, og lokomotivet blev afsporet og stoppede oven i den bageste gummivogn. Roetoget var kommet fra min højre side med 19 tungt læssede roevogne, og det var på vej til Gørlev Sukkerfabrik.

Mærkeligt nok havde jeg slet ikke slået mig, og da jeg med besvær var kravlet bag ud af førerhuset, så jeg til min forbavselse, at der stod 3 chokerede mænd inde i førerhuset på lokomotivet. Ingen af dem havde haft mod til at gå ud for at se, hvad der var sket.

Ulykken samlede hurtigt mange tilskuere, og landbetjent Holger Jensen kom og optog rapport. ”De er nok klar over, at det er Deres fejl,” sagde han til mig. Jo, det var jeg da. Men så blandede Thorvald Madsen sig. Han var tilfældigt kommet forbi på vej hjem til Kærrebjergvej i Bildsø. ”Sådan et lokomotiv har jeg kørt med i flere år, og i instruksen for roetoget står der klart: Under fremrykning over offentlig vej skal togføreren løbe forud for toget og standse de vejfarende eller om fornødent toget.”  Så blev landbetjenten tavs!

Nu er det over 50 år siden, men jeg husker det, som var det i går. Det kunne jo nemt være gået langt værre, slutter Niels Kristensen.

 

Fotos: Børge Pedersen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *