Menighedsråd i 100 år

I 2003 kunne menighedsrådene fejre deres 100-års jubilæum. Den 15. maj 1903 blev loven om menighedsråd stadfæstet, og de nyvalgte menighedsrådsmedlemmer tiltrådte 1. januar 1904. Det er bemærkelsesværdigt, at kvinder og tjenestefolk fik valgret til menighedsrådet, for til kommunalbestyrelsen fik de først valgret i 1908, og til rigsdagen i 1915.

I Kirke Stillinge havde valglisten været fremlagt på mejeriets kontor fra 1. til 15. oktober, og selve valget var foregået den 18. december. Der var optaget 300 personer på valglisten, men kun 129 mødte op og stemte. Der skulle vælges 4 personer foruden sognepræsten, der var født formand for rådet.

Det første menighedsrådsmøde blev afholdt i Stillinge præstegård den 4. februar 1904 kl.15. Her blev provst Sorterup både formand, kasserer og sekretær. De valgte medlemmer var: Anders Peter Jørgensen, Hvidestensgaard, Kirke Stillinge, husbestyrerinde Lene Kirstine Johansen, Stangagergaard, Bildsø, Jens Peter Christensen, Hustoftegaard, Øster Stillinge og murer Peter Hansen, Birkemosen, Næsby.

Menighedsrådet var valgt for 6 år, og den første periode ophørte med udgangen af 1909. Men først i 1912 kom der en ny lov, så der igen kunne holdes menighedsrådsvalg. Denne gang havde kun 145 vælgere søgt optagelse på valglisten, og kun 52 mødte op og stemte. Siden 1912 har der ikke været afholdt valg ved afstemning til menighedsrådet i Kirke Stillinge. De øvrige gange har der været det såkaldte fredsvalg, dvs. at der kun er blevet indleveret en liste. Loven af 1912 medførte nogle ændringer. Blandt andet blev valgperioden nedsat til 4 år, og præsten var ikke længere født formand, men kunne godt vælges til det.

Selv om valgperioden normalt er på 4 år, har der flere gange været afvigelser fra dette. Der var valg i 1916 og i 1920, men i 1922 skulle rådet udvides til 7 medlemmer + præsten, så derfor blev det nødvendigt med et valg efter kun 2 år. I 1942 skulle der have været valg, men de, der var valgt i 1938, måtte blive i rådet under hele krigen, og først i november 1945 blev der igen valg til menighedsråd. Næste gang, der var en afvigelse, var fra 1977 til 1980, hvor perioden kun var på 3 år. Det var for at få menighedsrådsvalget forskudt i forhold til kommunalvalget.I december 2000 blev Kirke Stillinge menighedsråd udvidet til 8 valgte medlemmer + præsten. Det er fordi, der nu er over 2000 indbyggere i sognet.

Menighedsrådsformænd i 100 år

Provst Sorterup 1903 – 1904

Provst Laurberg 1904 – 1919

Lærer N.C.Nielsen, Bildsø 1919 – 1920

Pastor Glenstrup 1920 – 1922

Lærer N.C.Nielsen, Bildsø 1922 – 1926

Gdr. Martin Madsen, Ø.Stillinge 1926 – 1945

Gdr. Knud O. Jensen, K. Stillinge 1945 – 1965

Gdr. Ejnar Christensen, Møllegården 1965 – 1973

Fru Ingrid Jensen, Testgården 1973 – 1984

Gdr. Helge Christiansen, Bildsø 1984 – 1988

Gdr. Svend Nielsen, Kelstrup 1988 – 1992

Gdr. Jørgen Frandsen, Kelstrup 1992 – 1996

Fru Mariann Rasmussen, Bildsø 1996 – 2000

Kurt Hansen, Store Kongsmark 2000 – 2001

Overlærer Poul H. Madsen, K. St. 2001 –

Kasserere i Kirke Stillinge menighedsråd i 100 år

Provst Sorterup 1903 – 1904

Provst Laurberg 1904 – 1919

Gdr. A.P.Jørgensen, Hvidestensgård 1919 – 1922

Gdr. Hjalmar Christiansen, Lindholm 1922 – 1926

Gdr. Niels Navne, Kelstrup 1926 – 1938

Tømrer Valdemar Lambert, Bildsø 1938 – 1945

Gdr. Vilhelm Madsen, Ejlersborg 1945 – 1953

Gdr. Jacob Jensen, Ørnhøj, Næsby 1953 – 1965

Gdr. Helge Christiansen, Bildsø 1965 – 1976

Henrik Jacobsen (udenfor rådet) 1976 – 1992

Birgit Hjortstrand (i rådet fra 1996) 1993 – 2001

Jens Lauridsen, Slagelse(udenfor rådet)               2001 –

Medlemmer af Kirke Stillinge menighedsråd i 100 år

Provst Sorterup 1903 – 1904+

A.P.Jørgensen, Hvidestensgård, K.Stillinge 1903 – 1922

Husbestyrerinde Lene K. Johansen, Bildsø 1903 – 1912

Jens P. Christensen, Hustoftegård  Ø.Stillinge 1903 – 1907+

Murer Peter Hansen, Birkemose, Næsby 1903 – 1912

”          ”        ”               ” 1916 – 1920

Provst Laurberg 1904 – 1919

Gdr. Jørgen Mortensen, Kelstrup 1907 – 1912

Gdr. Christen Hansen, Bildsø Strand 1912 – 1916

Lærer N.C.Nielsen, Bildsø 1912 – 1926

Christen Christensen, Krogsager, Næsby 1912 – 1916

Ane Christiansen, Lindholm, Ø.Stillinge 1916 – 1920

Andrea Petersen, Ejlersborg, Ø.Stillinge 1920 – 1922

Christen Pedersen, Neergård, Næsby 1920 – 1926

Pastor Glenstrup 1920 – 1939

Niels Chr. Nielsen, Strandhøj, K.Stillinge 1922 – 1926

Gdr. Ejnar Hansen, Næsby 1922 – 1926

Hjalmar Christiansen, Lindholm, Ø.Stillinge 1922 – 1926

Christine Christensen, Vielshøj, Bildsø 1922 – 1926

Jensine Christiansen, Grønhøj, Bildsø 1922 – 1926

Gdr. Martin Madsen, Øster Stillinge 1926 – 1945

Fru Marie Nielsen, (Olufs) Ø. Stillinge 1926 – 1940

Fru Sofie Larsen, Barkemosen, Ø.Stillinge 1926 – 1928

Lærer Sofus Havemose, Næsby 1926 – 1945

Bmd. Søren Olsen, Bildsø 1926 – 1928

Gdr. Niels Navne, Kelstrup 1926 – 1938

Karen Christiansen, K.Stillinge Strand   1926 – 1945

Tømrer Valdemar Lambert, Bildsø 1928 – 1945

Fru Johanne Jacobsen, Øster Stillinge 1928 – 1934

Anna Christensen, Møllegården, K.Stillinge 1934 – 1950+

Martinus Sørensen, Strandager, Kelstrup 1938 – 1945

Vilhelm Madsen, Ejlersborg, Ø.Stillinge 1940 – 1953

Pastor K.F.Olesen 1940 – 1971

Knud O. Jensen, Tårnhøj, K.Stillinge 1945 – 1965

Minna Christensen, Stigsager, Ø.Stillinge 1945 – 1961

Ingrid Christiansen, Grønhøj, Bildsø 1945 – 1961

Jacob Jensen, Ørnhøj, Næsby 1945 – 1965

Uddeler Niels Petersen, Bildsø 1945 – 1957

Thorkild Larsen, Hvidestensgård, K.Stillinge 1950 – 1961

Gdr. Alfred Mortensen, Kelstrup 1953 – 1961

Gdr. Kristian Andreasen, Bildsø 1957 – 1965

Helge Christiansen, Glenhøj, Bildsø 1961 – 1988

Kommunesekretær Henrik Jacobsen, K.St. 1961 – 1969

Inger Christiansen, Vestergård, Ø.Stillinge 1961 – 1969

Fru Frida Larsen, Kelstrup 1961 – 1969

Valentin Jensen, Orehøj, Næsby 1965 – 1973+

Overlærer Poul H. Madsen, K.Stillinge 1965 – 1980

”             ”      ”       ”              ” 2001 –

Ejnar Christensen, Møllegården, K.Stillinge 1965 – 1973

Inga Andersen, Langebjerg, Ø.Stillinge 1969 – 1980

Fru Anna Margrethe Frandsen, Kelstrup 1969 – 1977

Ingrid Jensen, Testgården, K.Stillinge 1969 – 1988

Pastor Eva Svenningsen 1972 – 1999

Thomas Melgaard, V.A.F. 1973 –  1973

Malermester Louis Nielsen, Kirke Stillinge 1973 – 1979+

Casper Christiansen, Krogsager, Næsby 1973 – 1980

”               ”                     ”            ” 1984 – 1988

Chauffør Eigil Reinbach Hansen, Ø.Stillinge 1977 – 1988

Svend Nielsen, Lyager, Kelstrup 1979 – 1992

Gdr. Ingolf Mortensen, Kelstrup,. 1988 – 1996

”        ”            ”                ” 1998 – 2000

”        ”            ”                ” 2001 –

Overlærer N.M.Hjermind, Kirke Stillinge 1980 – 1988

Fru Annelise Christensen, Ø. Stillinge 1980 – 1996

Fru Jeannine Jensen, Næsby 1980 – 1988

Skoleinspektør Per Bjørn Hansen 1984 – 1988

Ejvind Larsen, Broholm, Næsby 1984 – 1992

Skolesekretær Bodil Boel, Bildsø 1984 – 1996

Ellen Jørgensen, Søndergård, Ø.Stillinge 1988 – 1996

Lagerforvalter Niels Ebbe Hansen, K.St. 1988 – 1996

Gdr. Jørgen Frandsen, Kelstrup 1992 – 1996

Nanna Nielsen, Lyager, Kelstrup 1992 – 2000

Fru Mariann Rasmussen, Bildsø 1996 – 2000

Fru Anne Marie Andersen, Næsby 1996 – 1998+

Fru Birgit Hjortstrand, K. Stillinge 1996 –

Gerda Jensen, Skovager, Bildsø 1996 – 2000

Fru Rita Knudsen, Kelstrup 1996 – 2000

Fru Anne Grethe Møller, Kelstrup 1996 – 2000

Pastor Morten Brøgger 2000 –

Kurt Hansen 2000 – 2001

Fru Kirsten Hansen 2000 – 2001

Fru Agnes Jensen, Kirke Stillinge 2000 –

Nina Bruun Linde Jørgensen, K.Stillinge 2000 – 2001

Fru Tove Daugaard Larsen, Ø.Stillinge 2000 –

Fru Ruth Nielsen, Kongsmark 2000 –

Poul Tranekær Nielsen, Stubager, Næsby 2000 –

Overlærer Agner Stisen Boel, Bildsø 2001 –

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *