Lynbranden på Gåsenager i Kelstrup

 

Lynbranden på Gåsenager i Kelstrup
Af Helge Christiansen 2017

Lørdag den 17. august 1929 trak et kraftigt tordenvejr hen over Kirke Stillinge Sogn.

Ved halvnitiden om formiddagen slog et lyn ned i vindmotoren på Gåsenagergård i nærheden af Kelstrup Strand. Det begyndte at brænde i stråtaget under vindmotoren, og vinden gjorde sit til, at ilden hurtigt bredte sig rundt i den nordlige og vestlige stråtækte udlænge.

Den sydlige længe med hestestalden var teglhængt, så der var ilden lidt længere om at få fat. Heldigvis drejede vinden snart om i sydøst, og det bevirkede, at stuehuset blev reddet.

Ejeren af gården, den 59-årige enkefrue Rasmine Jacobsen, havde straks ringet efter brandvæsnet, og Zoneredningskorpset kom meget hurtigt til stede og udførte et godt stykke arbejde. Forinden havde hendes søn, bestyrer Johannes Jacobsen, sammen med gårdens mandskab, sørget for at redde alle dyrene.

Alle kreaturerne var heldigvis på græs, og de 5 heste kom hurtigt ud. 100 grise og et par hundrede kyllinger blev også reddet, sådan at intet levende var i fare.

Derefter gik man i gang med at bære de mest værdifulde møbler og sager ud af stuehuset og i sikkerhed i haven. Det var på det tidspunkt usikkert, om vindmotoren ville styrte ned i stuehuset.

Da alle dyrene var i sikkerhed, gik man i gang med at få spændt traktoren for tærskeværket og få det reddet. Også såmaskinen og alle vognene kom ud.

På lofterne over de stråtækte bygninger var der både hø og halm, så her var det umuligt at få bugt med ilden. Længe stod vindmotoren og en skorsten og ragede op af ruinerne, men til sidst faldt den ned og rev skorstenen med sig. Foruden stuehuset blev der også reddet et maskinhus nord for gården og de to svinehuse syd for hestestalden.

Ved 10-tiden kom tordenregnen, og den gjorde lidt til at dæmpe flammerne. Samtidig begyndte man at bære alle de våde møbler ind igen. I stuehuset var der netop blevet ferniseret og malet, og gulve og vægge var endnu ikke helt tørre. Så selv om stuehuset undgik flammerne, blev det alligevel lidt beskadiget.

Alle gårdens bygninger og løsøret var forsikret i ”Vermund” for 107.000 kr. Der var netop blevet indkøbt 10.000 teglsten, så hele gården kunne få tegltag. Havde dette arbejde været fuldført, havde lynbranden måske været undgået.

Branden på Gåsenager var den 4. lynbrand i sognet inden for en måned. De tre andre var overlæge Saugmanns strandvilla, ”Almindehus”, ved Kelstrup Strand, Zakarias Olsens gård ”Fuglehøj”, i Bildsø og den 13. august brændte Ole Madsens gård, ”Tårngård”, i Øster Stillinge.