Kunstmaleren fra Hejninge

KUNSTMALEREN FRA HEJNINGE

Af Helge Christiansen

 

I Hejninge Kirkes kapel findes et 2 m højt maleri, der er signeret Fred. Larsen. Det forestiller Jesus og en engel i Getsemane Have. Foroven på maleriet står der:

STRAFFEN LAA PAA HAM AT VI SKULLE HAVE FRED OG I HANS SAAR ER LÆGEDOM FOR OS (JES 53,5) Denne tekst er fra Esajas´ Bog, men i en ældre oversættelse.

 

Forneden på maleriet står der: FADER! SKE IKKE MIN VILLIE, MEN DIN. Ordene er fra Lukas-Evangeliet kapitel 22, hvor der umiddelbart efter står om Jesus i Getsemane Have: Da viste en engel fra himlen sig for ham og styrkede ham.

Fred. Larsen hører ikke til blandt de kendte kunstmalere, men hvem var han? Heldigvis er det muligt at finde noget om ham.

Hos familien Rasmussen fra Langagergård i Hejninge er bevaret et håndskrift, hvori maleren er omtalt, og på arkivalieronline kan man se, at tvillingerne Lars og Frederik Larsen blev født i Hejninge 9/1-1871 som sønner af Peder Larsen og hustru Mette Kirstine Rasmusdatter. Peder Larsen var ejer af Ormsagergård fra 1877 til 1911, men var dog allerede i 1863 flyttet ind på gården som svigersøn.

Ormsager ligger lige over for kirken i Hejninge og har nu adressen Strandvejen 123.

Frederik Larsen blev gift og ernærede sig som musiker i København. Hans kone hed Hedvig. Hele livet igennem kom han på besøg hos familien i barndomsbyen og tegnede og malede. Frederik Larsens mormor var fra Reersø, og han holdt også meget af at komme til Reersø og finde motiver. I Ormsagers gamle stuehus udsmykkede han dagligstuen med malerier på panelerne og tankesprog på loftsbjælkerne:

GOD DAG BEGYNDER OM MORGENEN. GAVN ER BEDRE END NAVN. MED NY TID FØLGER NYT VID.

VEL FØDT ER VEL EN TRØST, DOG BEDRE VEL OPDRAGEN. VEL GIFT ER LIVETS LYST, VEL DØD ER HELE SAGEN.

Dette gamle stuehus blev revet ned i 1813, og det nuværende blev opført. Forinden blev der taget nogle fotografier af stuen med bjælkeloftet og de gammeldags møbler. Frederik Larsens barndomshjem var i 1911 blevet overtaget af en af hans brødre, Rasmus Larsen. Han var også musikalsk, men det fik en brat ende, da han i trediveårsalderen fik knust sin højre hånd i tærskeværket. Rasmus kunne så ikke spille mere, og han måtte lære sig at skrive med venstre hånd. Det blev han så dygtig til, at han i mange år var formand for sognerådet. Hans gravsten står på Hejninge Kirkegård.

 

Kunstmaleren og musikeren Frederik Larsen døde i København omkring 1950, og han efterlod sig ingen børn. Derimod er der flere af hans søskendes efterkommere, som stadig bor i Hejninge og har nogle af hans malerier hængende i deres hjem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *