Kelstrup Forsamlingshus i 100 år

Fredag den 24. februar 1905 havde Martin Christensen, Ølkærgård, samlet nogle beboere fra Kelstrup hos sig for at forhandle om at bygge et forsamlingshus. Der var så god stemning for sagen, at der med det samme blev nedsat et udvalg, som skulle arbejde videre med planerne. Udvalget kom til at bestå af:

Gårdejer Martin Christensen, Ølkærgård,

gårdejer Jens Jørgensen, Stenager,

murer Hans Nielsen, Kildemarken,

gårdejer Niels Navne, Malagergård,

og gårdejer Hans Larsen, Hyldemarken.

Efter at udvalget havde været omkring i Kelstrup og Næsby og talt med beboerne og tillige havde beset andre forsamlingshuse, blev der allerede 4 uger senere, fredag den 24. marts, indkaldt til generalforsamling i Kelstrup Skole. Her blev valgt en bestyrelse bestående af:

Martin Christensen, formand,

Niels Navne,

Lærer N.P.Larsen, Næsby,

Gårdejer Hans Sørensen, Birkholm,

og gårdejer Peder Larsen, Glohøjgård.

Samtidig blev der vedtaget love og vedtægter.

Heri stod, at forsamlingshuset skulle rejses med det formål at give beboerne i Kjeldstrup og omegn let og billig adgang til belærende og opbyggelige foredrag, oplæsning, forhandlingsmøder, gymnastik og sømmelige selskabelige sammenkomster til oplevelse og styrkelse af samfundsfølelsen.

Offentlig dans, hvorved forstås en sådan, hvortil enhver kan skaffe sig adgang for betaling ved indgangen må aldrig finde sted. Andelshaverne med deres børn og besøgende må dog efter indbydelse deltage i alle foreningens fester, uden at dans ved en sådan lejlighed skal kunne betegnes som offentlig.

Udsalg og servering af berusende drikke skal være forbudt i huset og på dets enemærker, herfra undtages dog fester af aldeles privat natur. Der kan som følge deraf aldrig dannes nogen drikkeklub med vært.

Andelshaver kan enhver hæderlig mand eller kvinde blive, når der tegnes mindst en aktie à 10 kroner at indbetale i løbet af 2 år med 1 krone og 25 øre hvert kvartal.

Generalforsamlingen vælger formanden samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Ingen aktionær har mere end 1 stemme.

Bestyrelsen holdt møde torsdag den 27. april, hvor de vedtog, at formanden skulle forsøge at købe en byggegrund syd for Kelstrup eller i husflidsforeningens vænge og få lavet tegninger til et forsamlingshus. Salen skulle være 18 alen lang, og hele huset 26 alen.

Næste møde fandt sted 4 dage senere, mandag den 1. maj, hvor bestyrelsen måtte konstatere, at det ikke var muligt at købe nogle af de påtænkte grunde. Men Niels Navne og Peder Larsen foreslog da, at man købte en grund af Ole Christensen, Barnagergård, og det blev vedtaget. Grunden skulle koste 200 kr. og der blev udstedt aktier til ham for beløbet, 10 stk. à 20 kr. Slutsedlen blev underskrevet dagen efter hos fuldmægtig Flemmer i Slagelse.

De næste møder var den 13. og den 22. maj, hvor man vedtog at udbyde byggearbejdet i licitation ved bekendtgørelse i Sorø Amtstidende. Bestyrelsen forbeholdt sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud.

På et møde hos formanden på Ølkærgård mandag den 5. juni blev tilbudene så åbnet i overværelse af de bydende. Der var indkommet følgende bud:

Murer Martin Clausen, Vårby 3.110 kr.

Murer Alfred Hansen, Kildemarken 3.000  ”

Murer Peder Hansen, Næsby 2.891  ”

Murer Hans Nielsen, Kildemarken 2.700  ”

Tømrer Niels Jacobsen, Kelstrup 2.575  ”

Bestyrelsen vedtog at antage murer Peder Hansen, Næsby, og det blev overladt til formanden at oprette en kontrakt med ham. Det fremgår ikke af forhandlingsprotokollen, hvorfor man ikke valgte det billigste tilbud.

Bestyrelsen holdt 3 møder mere i løbet af sommeren 1905, hvor de vedtog at leje nogen til at hente grus og kampesten, at lade tømrer Karl Poulsen lave borde og bænke og at godkende et tilbud på malerarbejdet fra maler Herman Hansen i Næsby. Tilbudet var på 198 kr. og 72 øre.

Lørdag den 18. november 1905 kunne bestyrelsen så holde det første møde i det færdige forsamlingshus, hvor byggeriet og inventaret blev godkendt. Det blev vedtaget, at det skulle koste 5 kr. at leje huset til en foredragsaften og 15 kr. for en aften med dans.

Den årlige generalforsamling blev holdt lørdag den 9. december, hvor det reviderede regnskab blev godkendt. En staldbygning, som skulle være opført, blev udskudt, men det blev vedtaget at lade tømrer Karl Poulsen opføre et nødtørftshus.

I løbet af en sommer lykkedes det altså beboerne i Kelstrup og omegn at få opført et færdigt forsamlingshus. Fra ideen blev forelagt den 24. februar, og til huset var færdigt den 18. november, gik der mindre end 9 måneder. Det er virkelig imponerende.

I 1906 blev der anskaffet flagstang og flag, og i 1917 blev murstræberne på gårdsiden bygget og køkkenet blev bygget 7 kvarter større. Det er ca. 1 meter.

I 1914 vedtog man at få elektrisk lys indlagt, men på grund af krigen 1914-18 kom det først i 1922. En scene blev tilbygget i 1921. Dette arbejde blev udført af murer Ejnar Jensen, Næsby, og tømrer Johan Jacobsen, Kelstrup. Tømrer Poulsen lagde nyt paptag på hele vestsiden og på tilbygningen, men allerede i 1930 lagde han nyt asbesttag på hele huset. Kloak med rør ned til gaden blev lavet i 1932, og den blev i 1936 tilsluttet Kelstrups ny kloaksystem. Vejen gennem byen blev flyttet og rettet lidt ud i 1937, så forsamlingshusets gårdsplads blev større. En ny stue blev tilbygget i 1941.

De næste mange år gik uden større reparationer. I 1959 blev der gravet en ny brønd. Hidtil havde man haft brønd fælles med Barnagergård. Og i 1961 blev der lavet nye toiletter og anskaffet oliefyr i stedet for kakkelovnene. De mange år gik selvfølgelig ikke sporløst hen over forsamlingshuset, så da Annette og Bent Madsen i 1970 overtog værtsskabet, var der meget, der trængte til istandsættelse. Gennem de næste 8 år fik de øget udlejningerne og dermed indtjeningen til huset. De holdt også nogle meget populære festaftener, som blev kaldt Aksels fødselsdag. Herved blev der råd til en omfattende istandsættelse af hele huset med nyt gulv i salen, tæpper på gulvene i entreen og stuerne, ny hoveddør og trappe med klinker, nye vinduer overalt og nyt inventar i køkkenet. Der blev indlagt vandværksvand, lavet ventilation og anskaffet telefon. Alt sammen ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Centralvarmen blev fornyet i 1988, og baren i salen blev lavet i 1991. Nu efter 100 år fremtræder Kelstrup Forsamlingshus så pænt og velholdt, at det er en fornøjelse at komme der, men det skyldes altså, at beboere i Kelstrup og omegn har gjort en stor indsats gennem alle årene.

De første mange år blev der holdt aktionærbal, juletræ for børn og høstgilde. Folkelig Universitetsforening har arrangeret foredrag. En danselærer havde undervisning her, og hjemstavnsforeningen havde folkedans. Her har været maskerade, amatøraften, andespil og præmiewhist. Dramatisk forening har brugt huset gennem rigtig mange år til dilettant. Her har været gymnastik for karle og piger, en overgang også for skolebørn. Husmandsforeningen har haft kursus, her har været kræmmermarked og nytårsfester. I 1980-erne var her diskotek, og Klub 40 har holdt fester. Mange foreninger har holdt møder og generalforsamlinger her i huset. Og så alle de helt private fester, bryllup, sølvbryllup, konfirmation, rund fødselsdag og meget mere. Man må nok sige, at der har været god brug for Kelstrup Forsamlinghus gennem alle de 100 år, og forhåbentlig kan det bestå i mange år fremover.

Kelstrup 1939

Formænd for Kelstrup Forsamlingshus gennem 100 år:

 

1905 Martin Christensen, Ølkærgård

1906 Møller, Diesagergård                              1907  Peder Larsen, Glohøjgård

1909 lærer Engell

1910 Martin Christensen, Ølkærgård

1911 Niels Peter Jensen, Orehøjgård

1912 Niels Navne, Malagergård

1913 Kristian Andersen, Lergravsgård               4 år

1917 Martin Mortensen, Barnagergård

1919  Karl Nielsen, Kelstrup Brugs

1920  Hans Jørgen Hansen, Hyldemarken

1922  Niels Navne, Malagergård

1924  N. Chr. Nielsen, Hyldemarken                  3 ”

1927 Laurits Nielsen, Lille Kongsmark             4 ”

1931 Chr. Jensen, Møllebjerggård                     8 ”

1939 Ejnar Nielsen, Kelstrup Mark                   6 ”

1945 Ejvind Jensen, Kelstrup Brugs

1947  Aage Sørensen, Strandagergård                6 ”

1953 Gunnar Møller, Ølkærgård

1955  Arne Navne, Malagergård

1957 Herbert Andersen, Ll. Kongsmark            4 ”

1961 Jørgen Frandsen, Malagergård                  5 ”

1966 Aksel Reinbach                                        10 ”

1976 Frode Gammelgaard, Brugsen                   3 ”

1979 Egon Christensen, Gasekær

1981  Aksel Reinbach                                      + 6 ”

1987  Jensåge Broby Nielsen, Ø. Stillinge

1989  Holger Lorentzen, Gasekær                     14 ”

2003  Rita Sørensen, Kildemarken

Værter i Kelstrup Forsamlingshus gennem 100 år:

1905 Gdr. Ole Christensen passer huset

1909 Murer Poul Hansens enke har beværtning

med afholdsøl

1916 Hans Chr. Hansen passer huset

1925 Peter Bagge                    ”        ”

1935 Bmd. Ejnar Nielsen antages som vært

1943 Harry Visholm

1946 Frederik Madsen, Kildemarken

1947 Johannes Reinbach

1948 Lise Hansen

1950 Ejnar Pedersen

1951 Lise Hansen

1953 Niemann Andersen

1958 Poul Andreasen, Strandlyst

1961 Sylvera og Ejnar Pedersen

1970 Annette og Bent Madsen

1978 Connie og Jan Laustsen, Korsør

1978 Karsten Kronkvist

1979 Bodil Lorentsen og Keld Petersen, Drøsselbjergvej

1980 Anders Laursen og Jan Jacobsen

1981 Gerda og Georg Jørgensen, Fuglebjerg

1982 Conny og Jørn Pedersen, Hemmeshøj

1984 Bente Henriksen, Høng

1986 Anita og Flemming Hansen, Korsør

1991 Ruth og Preben Pedersen

1994 Jette Herlev Larsen

1999 Lone Rudolph

2000 Holger Lorentzen passer udlejningen

2003 Rita Sørensen            ”            ”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *