Hejninge Skole nedlagt for 50 år siden

Hejninge Skole nedlagt for 50 år siden
Af Helge Christiansen 2017

Den 1. april 1967 fratrådte Johannes Larsen sin stilling som enelærer ved Hejninge Skole, altså for præcis 50 år siden. De 14 børn fra de 3 yngste årgange blev så flyttet til Stillinge Centralskole, og herefter begyndte alle nye årgange i Stillinge Centralskole. Allerede fra 1955 havde de 4 ældste årgange i Hejninge gået på Vestre Skole i Slagelse.

Lærer Larsen holdt op efter næsten 37 år som lærer i Hejninge på grund af alder, men han fortsatte som organist ved Hejninge Kirke i endnu 4 år. Han døde i 1972, 72 år gammel.

Hejninges ældste kirkebog er fra 1648, og af den fremgår det, at der ikke har boet en degn i Hejninge før end fra 1712. I 1720-erne blev der bygget en af Frederik 4.s kongelige skoler i Næsby, og den kunne børnene fra Hejninge gå til, hvis forældrene kunne og ville betale for det. Gennem 1700-årene boede der 6 forskellige degne i Hejninge, og de underviste også enkelte børn, hvis forældrene betalte. Degnene og deres vanskelige forhold er beskrevet i Anders Petersen: Sjællands Stifts Degnehistorie side 140f. Desuden i Johs. C. Jessen: Slagelse Herreds Skolehistorie fra side 85.

Først i 1806 fik Hejninge ordnede skoleforhold. Der blev indrettet en simpel lærerbolig og en lav og snæver skolestue i den gamle degnebolig, og der blev oprettet et kombineret lærer- og kirkesangerembede.

Biskop Mynster besøgte Hejninge Skole 2 gange, og det kan der læses om i ”2sogne” fra april 1998.

Den gamle skole brændte i 1916, men forinden var der blevet bygget en ny skole i udkanten af byen i 1911. Denne skole er nu en del af Trelleborg Friskole.