Brand på Disagergård i 1942

DisagergårdBRAND  PÅ  DISAGERGÅRD  I  1942
Af Helge Christiansen 2014  

Søndag den 1. marts 1942 ved 7-tiden om morgenen udbrød der brand i stalden på Disagergård ved Øster Stillinge. Alle længerne var stråtækte, og de 3 udlænger brændte ned til grunden. Karlen havde sat staldlygten fra sig i hestestalden, da han var færdig med at malke køerne. Der var ikke indlagt elektrisk lys på gården. 
Mens karlen bar mælkejungerne ud til mælkevognen, opdagede han, at det brændte i hestestalden. Han alarmerede straks bestyrer Laurits Hansen, der var svigersøn af gårdens ejer, enkefru Vestergaard. Det var umuligt at redde dyrene i de brændende staldlænger, så man gik i gang med at bære alt indboet i stuehuset ud i haven.

Falcks Redningskorps var blevet tilkaldt fra Slagelse, ligesom også Falck fra Ruds Vedby kom til hjælp. Ifølge Sorø Amtstidende var den første brandbil fremme på 10 minutter. De gik straks i gang med at lægge skum på stuehuset, som det da også lykkedes at redde. De lagde også slanger ud til mosen 500 m væk. Under den tykke is var der vand nok, og man arbejdede på brandstedet det meste af dagen.
Modige reddere.
Man antog, at dyrene i stalden hurtigt var blevet kvalt af den kraftige røg, men da stationsleder Neergaard hørte støj fra stalden, forsynede han sig med røgmaske og trængte ind i stalden. Her fandt han flere dyr i live. Han fik reddet en hest ud, og sammen med assistent Ejlersen gik Neergaard på ny ind i stalden, og på denne måde fik de endnu en hest og en ko ud, mens gnisterne regnede ned over dem. Dyrene var dog så forbrændt, at de senere måtte skydes. Gårdens hund, en stor Grand Danois, fik de også reddet ud. Den slap med en svedet pels. Der omkom 3 heste, 4 køer, 8 kvier og ca. 20 grise.  

Stationsleder Bruno de Neergaard var ham, som under 2. Verdenskrig reddede mange mennesker fra koncentrationslejr og død, men selv blev henrettet af tyskerne i Ryvangen den 29. marts 1945.

Tærskeværket stod i en stor trælade, som ikke var i fare. Hønsehuset skete der heller ikke noget med. Men der brændte ca. 100 tønder renset såkorn, der lå på loftet over vognporten. Ligeledes brændte der en hel del landbrugsredskaber og en såmaskine. Også 2 traktorer blev flammernes bytte. Den ene traktor var med generator.
Politiet undersøgte branden.
Politiassistent Lindenstrøm og politibetjent Arthur Nielsen indfandt sig under branden på gården og foretog afhøringer. Da karlen ikke havde røget i stalden, var det sikkert, at det var staldlygten, der havde forårsaget branden. Om lygten var eksploderet, eller en hest havde væltet den, var det ikke muligt at afgøre. Bygningerne var forsikret i Østifternes Brandforsikring. De brændte udlænger blev erstattet af nye bygninger, som stadig findes på Disagergård, Disagervej 1 i Øster Stillinge.
Flere brande.
Østifternes brandforsikringer findes i Erhvervsarkivet i Århus. Her er noteret en brandmelding fra 1. maj 1951 kl. 15.11: Som følge af børns leg med tændstikker var der på Disagergård i Øster Stillinge opstået ild i nogle halmknipper, der lå i hønsegården mellem gårdens bygninger. Ved Falcks ankomst til brandstedet var ilden imidlertid slukket, men af hensyn til gnister, der kunne blusse op igen, kørte de  halmen bort. Regningen fra Falck blev på 31 kr. og 74 øre.

Disagergårds gamle stuehus brændte og et nyt stuehus blev bygget i 1952 eller –53, men det er en anden historie. Datoen kendes ikke (endnu da).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *