Bildsøvej 63

Som huset så ud for 100 år siden

 

 

 

 

På billedet ses postvognen, der kørte mellem Mullerup og Slagelse. Den er højt læsset med kål og kartofler, og den medtog også passagerer. Muligvis skal de 4 herrer i hvide jakker køre med til Slagelse. Mon de er fra telefonvæsenet? Manden i mørkt tøj, der står længst til venstre, er sandsynligvis den gående landpost, der havde ruten Kirke Stillinge – Kongsmark – Kelstrup. Den anden mand i mørkt tøj og med stråhat kan være ejeren af huset, der både havde forsamlingssal, posthus, høkerforretning, telefoncentral og skænkestue. Det er vanskeligt for mig at sætte navn på, da jeg ikke ved præcis, hvornår billedet er taget, og der var 8 forskellige ejere, fra det blev bygget i 1882 og til 1911. Ud for frontispicen på billedet var der en udbygning mod øst, så huset var i T-form. Her var en samlingssal på ca. 7 x 15 m. Den blev først overflødig, da der i 1934 blev bygget et forsamlingshus i Kirke Stillinge. Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab fik koncession af Stillinge sogneråd i 1898, og i 1902 fik KTAS tilladelse til at opstille telefonmaster i sognet. Kirke Stillinge Telefoncentral blev først nedlagt ved automatiseringen den 3. marts 1969.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *