Månedsarkiv: juni 2015

Nyt fra klub Stjernen

Vi har fået nye unge hjælpere i klubben til at tage lidt vagter, Louise og Victor. Hvilket vores børn og unge er rigtig glade for.
Sæsonen lakker mod enden, det er snart sommerferie og en lille BonBonland tur er i vente, i år er det søndag d. 21. juni 2015.
Vi mødes i klubben kl. 08.30. Hjemkomst til klubben ca. kl. 17.00, hvor forældre henter deres kære barn. Denne tur er på eget ansvar, så dine forældre skal være indforstået med, at du må gå på egen hånd, dog i gruppe, da ingen går alene. Egenbetaling 50,-kr der dækker indgang, bus tur/retur. Tilmelding samt betaling i klubben senest d. 10. juni 2015.
Forældre er velkommen til at deltage, men så betaler og kører man selv, da bussen kun er til klubbørnene. Dette meddeles klubben ved tilmeldingen.
Bestyrelsen takker for hjælp, lån af Jeres børn og vi glæder os meget til næste sæson, som har start til september 2015. Nærmere dato i næste nr. af 2 sogne samt på vores hjemmeside og Facebook.
Rigtig dejlig sommer fra bestyrelsen til dig.

Brugsen har fået en hjertestarter

Brugsen bestyrelse har besluttet at opsætte en hjertestarter ved Brugsen. Det kan nu med glæde fortælles, at hjertestarteren er opsat og at den hænger ved siden af pengeautomaten. EL-salg i Kirke Stillinge har stået for opsætningen og sponsoreret el-forbruget. 
Har man smartphone kan en oversigt over, hvor hjerterstartere sidder, downloades.

Stillinge aktivitetspark

Grundejerforeningen Stoukærgaard og Hejninge – Stillinge Lokalråd har indledt samarbejde om etablering af et aktivitetsområde på grundejerforeningens fællesareal midt i Kirke Stillinge – Solvænget 15. Det er et stort fællesareal, hvor ideen er at skabe et centralt, rekreativt rum til socialt samvær med fællesaktiviteter for borgere i alle aldre. Her skal være plads til fysisk udfoldelse, leg og spil, hyggestunder og fællesskabsfølelse.
Parken er ikke kun for medlemmerne af grundejerforeningen, men også for byens øvrige borgere, resten af sognet og kommunen samt ikke mindst sommerhusgæster og turister – Grundejerforeningen stiller velvilligt arealet til rådighed for alle og håber, at alle således vil være fælles om at varetage områdets tarv.
Dette sted kan være med til at øge interessen for tilflytning til netop vores by – der sker noget, der er livlig aktivitet! Måske stopper turisterne op her på deres vej mod strandområderne og finder, at Kirke Stillinge egentlig er et rart sted at være…
Vi forventer ikke hele aktivitetsparken realiseret år 1, men forventer et etableringsforløb over en årrække. Vi betragter derfor planen for området som en dynamisk plan, der skal tilpasses under etableringen, afhængig af de ressourcer, der er til rådighed samt de input og erfaringer, vi drager undervejs.
Første etableringsaktivitet var tilplantning af frugthaven, hvor en stor skare af energiske beboere mødte op lørdag den 15. november 2014. Lørdag den 11. april 2015 blev der gravet ud til fliseareal, bålplads og petanquebane.
Der bliver lagt mange frivillige kræfter i realiseringen af projektet, og vi er rigtig glade for, at flere lokale sponsorer har givet et beløb eller gratis lån af maskiner og et godt tilbud på materialer til realiseringen af dette store projekt. Vi håber og tror på, at vi hen ad vejen i forløbet vil kunne få flere sponsorater fra det lokale erhverv. Alle er meget velkomne til at henvende sig til Lokalrådet,
Vi siger mange tak til vores sponsorer:
• Scanmetals
• Kirke Stillinge El-forretning
• Jongshøj maskiner
• Entreprenørfirmaet Joh M. Jensen
• Jan “Luf” Henriksen
• Allan “vognmand” Jensen
• Tømrerfirma Fischer & Flindtholt (infotavle)
• Slagelse Kommune
• Advokatfirma Advodan
Stillinge Forsamlingshus
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra grundejerforeningen og lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne.

Følg med på din lokale hjemmeside, hvor aktiviteter og indsatser i aktivitetsparken løbende opdateres. Her kan du se billeder fra aktiviteterne og ikke mindst plantegning af arealet.
Når infotavlen på stedet er færdig, vil du også kunne følge nyhederne dér.

Har du været til arrangement i HUSET?

IMG_1832HUSET er stedet hvor institutioner og foreninger kan mødes.
Mangler din forening eller institution et sted til et møde, et kursus eller en aktivitet? – så er HUSET måske løsningen!
Vi har et 80 m2 stort mødelokale, der kan deles på midten med lydtæt foldedør. Lokalet er udstyret med diverse IT/AV-udstyr og har tilhørende anretterkøkken med service til 70 personer samt naturligvis borde og stole til tilsvarende antal personer. Fra indgangen er der desuden adgang til to toiletter, hvoraf det ene er handicapvenligt.
Bygningen/lokalerne må under ingen omstændigheder anvendes til private fester/arrangementer, der kan virke i konkurrence med områdets forsamlingshuse.
Pris for et enkelt dagsarrangement: 200,- kr.
Pris for et års ”ubegrænset brug”: 2.000,- kr.
Leje og yderligere information, kontakt: stillingehuset@gmail.com
Tjek om lokalet er ledigt i HUSETs kalender på: www.2sogne.dk
Med Venlig Hilsen
Hejninge Stillinge Lokalråd