Fastelavn i Kirke Stillinge

Er du klar til fastelavn i Kirke Stillinge?
Traditionen tro er der tøndeslagning i:

Dag`li Brugsen
LØRDAG den. 25. FEBRUAR 2017 KL. 10.30 for børn mellem 3 og 10 år.

Stillinge hallen
Søndag den 26. februar 2017 kl. 14.30-17.00
TØNDESLAGNING FOR ALLE MED PRÆMIER –
til de bedste udklædte børn og voksne
Entré: Voksne kr. 30,- Børn kr. 20,- inkl. en fastelavnsbolle.
Kaffe, sodavand, øl m.m. kan købes i cafeteriet
Tilmelding: Senest onsdag d. 22. februar – på mail: fastelavn@hotmail.com

Hus og grundejerforeningen for Stillinge strandarealer

Foreningen har medlemmer fra Næsby Strand til Bildsø Strand og optager grundejere som medlemmer uanset medlemskab af lokale grundejerforeninger.
Efter afholdt generalforsamling 2016 er bestyrelsens sammensætning følgende :

Formand: Robert Gergelyffy, Havesangervej 6, Stillinge Strand.

Næstfmd.: Arne Larsen, Drosselvej 9, StillingeStrand.

Kasserer: Mogens Pihl, Bregnevej 5, Stillinge Strand.

Sekretær: Roland Ipsen, Colibrivej 1, Stillinge Strand.

Best.medl.: Erik Nygaard Kristensen, Drøsselbjergvej 80, Stillinge Strand.

1.Suppleant: Karina Aabavn, Kongsmarksvej 12, Stillinge Strand.

2.Suppleant: Poul Schmidt, Egebækvej 22, Stillinge Strand

Foreningen har kontakt til Lokalrådet i Kirke Stillinge, som samarbejder med det kommunale styre, og derved søger vi at være på forkant med udviklingen. Foreningen har direkte kontakt til kommunen i sager, som har principiel og generel karakter for strandområdet.
Foreningen har ca. 250 medemmer og det årlige kontingent er 100 kr.
Sommerens foreløbige planlagte aktiviteter

Bestyrelsesmøder : 19/3 og 21/5-2017.
Sankt Hans aften Fredag den den 23. juni afholdes bålafbrænding på Stillinge Strand. Bålet tændes kl. 21.00.
Generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling afholdes søndag den 9. juli kl. 10.00.
Yderligere information kan indhentes på foreningen hjemmeside www.husoggrund.dk på Facebook eller ved henvendelse til
sekretær Roland Ipsen telefon 20201336

Lokalrådets beboermøde

Lokalrådet afholder det årlige Beboermøde
Torsdag d. 9. marts 2017 kl. 19.00

Mødet holdes i HUSET, Bildsøvej 74 C

Lokalrådet er vært ved kaffe/te og brød

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af Lokalråd og suppleanter
  (valg af stemmetællere)
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt
  Overrækkelse af Lokalrådets Årspris.

Vil du være godt forberedt til beboermødet, kan vi anbefale at du kigger lidt på følgende links:
Referater fra Lokalrådets møder
Noter fra landsbyvandring juni 2016
Lokal udviklingsplan

Generalforsamling i Stillinge Idrætsforening

Det er i Huset, Bildsøvej 74 C, mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
http://www.stillingeif.dk

I forbindelse med den kommende generalforsamling har Hans Kurt Nielsen, efter 4 år, valgt at trække sig fra posten som formand for badmintonudvalget.
Ligeledes har udvalgsmedlem Pia Nielsen, efter 10 ½ år på forskellige poster, valgt at trække sig fra udvalget.
Dette betyder, at det er nødvendigt at få nye mennesker til at føre badmintonafdelingen videre. Læs resten

Stillinge forsamlingshus indbyder til generalforsamling

Støtteforeningen
afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16. februar kl. 19.00
Stillinge Forsamlingshus
afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16. februar kl. 19.15
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
På bestyrelsens vegne
Erik Larsen, formand

Nyt fra Hejninge Bylaug

Aktivitetskalender

Gåture
Søndag den 19. februar 2017 kl. 13.00
Søndag den 19. marts 2017 kl. 13.00
Vi mødes ved Strandvejen 118 og går en tur efter fælles beslutning. Turen varer ca. 1½ -2 timer.
Virksomhedsbesøg
Onsdag den 22. februar kl. 18.30
Vi besøger Michael Andersen, Hovvejen 10, Tøvestengården.
Michael vil fortælle om bedriften og alle sine køer. Han vil sikkert også fortælle om det spændende projekt med køer på græs i Tude Å dalen, og samarbejdet med Osteriet og co.
Se mere om Tøvestensgårdens historie dit lokale blad “2 Sogne”.
Generalforsamling
Vi afholder generalforsamling den 25. april 2017 kl. 19. Sted oplyses senere. Sæt allerede nu datoen i din kalender. Vi glæder os til at se rigtig mange, så vi kan styrke vores netværk og sociale relationer.”
Bolette Trier

Nyt fra Klub Stjernen

Klubbens bestyrelse er blevet enige om, at på forsøgsbasis at lukke kl. 19.00 mandag tirsdag & onsdag fra d. 20. Februar, det er lige efter vinterferien frem til maj, hvor sæsonen slutter.

Vi var sidst i januar i biografen, med 5. Klasserne op til det 18 år,  oppe at se ALLE FOR 3, forpremiere med Mick Øgendahl og instruktør Rasmus Heide kom og præsenterede filmen.

Torsdag d. 2. Februar 2017 er der biograf tur igen, denne gang for 3. & 4. Klasserne, de skal se VAIANA i 3D.
Senere i februar skal børn/unge ud at bowle & i marts mdr. er der en svømmehals tur i vente.

Følg med på vores hjemmeside www.klubstjernen.dk samt på vores Facebook side Ungdomsklubben stjernen, giv den gerne et Like, så vil vores opslag komme ind på din egen FB.
Bestyrelsen ser frem til endnu et sjovt hyggeligt år i klubben med skønne børn/unge.
På bestyrelsens vegne Dorthe Gliese.

Nyt fra Askehavegård Børnehus

Askehavegård Børnehus, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44,
Askehavegaard@slagelse.dk

Vi vil gerne byde velkommen til Irene, som er startet hos Larverne som pædagogmedhjælper den. 01. januar 2017, og Pia, som ligeledes starter hos Larverne som pædagog d. 01.februar 2017.

Sus fortsætter hos Larverne, så der fremadrettet er et fast team på 3. Det betyder, at hverdagen på stuerne, Høloftet og Laden, nu kommer til at ligne sig selv igen.
Sprogprojekt Læs resten